Preliminär tidplan Textil och tvättservice

Region Stockholm önskar nedan informera om preliminär tidplan för kommande upphandling avseende Textil och tvättservice SLL1906.