Preliminär tidplan Textil och tvättservice

Region Stockholm önskar nedan informera om att den planerade publiceringen av upphandling ”Textil och tvättservice” kommer att skjutas fram

I och med utbrottet av det nya Coronaviruset Covid-19 kommer den planerade publiceringen av upphandling ”Textil och tvättservice” att skjutas fram. Publicering är preliminärt planerad att istället ske senast under oktober månad 2020.

Denna information kommer att uppdateras i samband med publiceringen av upphandlingsunderlaget