Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana

Här finns information till dig som vill bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana inom Region Stockholm.

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana ansvarar för att genomföra utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Det innebär planering, projektering och byggnation av ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. I uppdraget ingår också planering och projektering av nya fordonsdepåer samt upphandling av signalsystem och vagnar.

Vi upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn, LUF. Det är den lag som gäller för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster för verksamhet inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandlingar görs av varor, tjänster och byggentreprenader i full internationell konkurrens. Vid upphandlingar enligt LUF (järnvägsrelaterad verksamhet) som är över tröskelvärdena används ett prekvalificeringssystem. Det medför att dessa upphandlingar inte behöver annonseras.

Läs mer om upphandling för Nya tunnelbanan