Region Stockholms policydokument

Integrerad ledning och styrning av Region Stockholm
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0829

Uppförandekod för Region Stockholm
Regionfullmäktige 2019-11-20, LS 2017-1198

Ägarpolicy och bolagsstyrningsprinciper
Regionfullmäktige 2010-12-14, LS 1011-0949, Rev 2018-12-12, RS 2019-0421

Finanspolicy 2018
Regionfullmäktige 2018-03-13, LS 2017-0949

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Regionfullmäktige 2016-06-16, LS 2015-0039

Policy för innovation och digitalisering
Regionfullmäktige 2016-11-15, LS 2015-0833

Policy för inköp
Regionfullmäktige 2018-06-05, LS 2017-1197, Regionstyrelsen Rev 2019-06-18, LS 2018-0667

Styrande principer för Region Stockholms investeringar
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0829

Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2018-03-13, LS 2016-0567

Stockholms läns landstings personalpolicy
Regionfullmäktige 2010-06-21, LS 0909-0750

Jämställdhetspolicy
Regionfullmäktige 2006-06-13, LS 0501-0052

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Regionfullmäktige 2016-12-15, LS 2016-0469

Folkhälsopolicy
Regionfullmäktige 2017-2021, LS 2016-0138

Policy för säkerhet inom Stockholms läns landsting
Regionfullmäktige 2016-03-15, LS 2015-0093

Informationssäkerhetspolicy
Regionfullmäktige 2013-03-19, LS 1112-1733