Information för de som nyttjar Region Stockholms tjänster

Taxor och avgifter för 2019

Se sid bilaga 2, sid 220, i budgetdokumentet
Regionfullmäktige 2018-12-12, RS LS 2017-1455

Taxor och avgifter för 2020

Se sid bilaga 2, sid 239, i budgetdokumentet
Regionfullmäktige 2019-11-20, RS 2019-0829

Hälso- och sjukvård

Tandvård

Kollektivtrafik

Färdtjänsten

Skärgårdstrafik - Waxholmsbolaget

Allmänna handlingar - Regionarkivet

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?