Dokument som reglerar ansvarsfördelning och arbetsformer

Reglementen för regionstyrelen och övriga nämnder
Regionfullmäktige 2021-05-04, RS 2020-0855-0856

Delegationsordning för regionstyrelsen
Regionfullmäktige 2020-04-14, RS 2020-0080

Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder
Regionfullmäktige 2020-11-17, RS 2019-1079 

Reglemente för Region Stockholms revisorer
Regionfullmäktige 2019-03-12, LS 2017-1575

Arbetsordning för fullmäktige
Regionfullmäktige 2018-06-05, LS 1410-1211, 2016-1193

Arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2018-2022
Regionstyrelsen 2020-o6-23, LS 2018-0684

Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar
Regionfullmäktige 2020-10-19, RS 2019-1099

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?