Dokument som reglerar ansvarsfördelning och arbetsformer

Reglementen för regionstyrelen och övriga nämnder
Regionfullmäktige 2021-05-04, RS 2021-0083

Delegationsordning för regionstyrelsen
Regionfullmäktige 2020-04-14, RS 2020-0080

Reglemente för Region Stockholms revisorer
Regionfullmäktige 2019-03-12, LS 2017-1575

Arbetsordning för fullmäktige
Regionfullmäktige 2020-04-24,  § 38 RS 2020-0208 och § 39 RS 2020-0284

Arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2018-2022
Regionstyrelsen 2021-06-08, LS 2018-0684

Instruktion för regionstyrelsens utskott och beredningar
Regionfullmäktige 2021-07-01, RS 2021-0082

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?