Styrande dokument och författningssamling

Verksamheten i Region Stockholm styrs i grunden av olika lagar, till exempel kommunallagen. Styrande dokument ger organisationen förutsättningar att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Region Stockholms främsta styrande dokument är budget. Budgeten fastställs årligen av regionfullmäktige. Budgeten gäller för Region Stockholms alla verksamheter och är överordnad andra styrande dokument. Utöver budgeten finns policyer, riktlinjer och strategier som beskriver hur det dagliga arbetet ska utföras och hur verksamheten ska utvecklas.

I den så kallade författningssamlingen ingår de kommunala föreskrifterna. Det är dokument som fördelar ansvar och arbetsformer samt regler för de som nyttjar region Stockholms tjänster, exempelvis taxor, avgifter och villkor.

Här hittar du alla styrande dokument

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?