Delrapporter

Revisorerna beslutar om delrapporter i de fall det finns anledning att ge styrelse/nämnd en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året. Den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning sker till samtliga nämnder i mars/april året efter. Här hittar du också revisorernas bedömning av delårsrapporten för hela region Stockholm.

Revisorsgrupps I:s granskningsområde

 

Revisorsgrupps II:s granskningsområde

 

Revisorsgrupps III:s granskningsområde

 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?