Nomineringsformulär Måltidspriset 2019

Måltidspriset premierar goda arbetssätt inom måltidsområdet. Idén med priset är att stimulera utveckling av patientmåltidsarbetet, genom att belöna goda exempel och ge möjlighet att inspirera andra. Nominera senast den 11 oktober 2019.

Nomineringsgrunder

  • Ett personcentrerat arbetssätt som leder till positiv måltidsupplevelse för patienten
  • Ett personcentrerat arbetssätt med samverkan i vårdkedjan kring patientens mat och måltidssituation
  • Arbetssätt som främjar hälsosamma matvanor
  • Arbetssätt som främjar hållbara patientmåltider

En eller helst flera av nomineringsgrunderna ska vara uppfyllda.

Pris

Det vinnande bidraget belönas med 40 000 kronor, som ska användas till utbildning eller verksamhetsförbättringar inom mål­tidsområdet, och ett exklusivt keramikfat.

Måltidspriset 2019 delas ut den 3 december av hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink och uppmärksammas medialt.

Fyll i nedan formulär (med kontaktuppgifter och motivering). Var noga med att uppge vilken/vilka nomineringsgrunder du motiverar. Bifoga gärna bilder, filmer, reportage, dokument eller annat av intresse som styrker motiveringen.