Tidigare års vinnare av Måltidspriset

Priset går till de som under året arbetat på ett medvetet och strukturerat sätt med att ge sina patienter en positiv måltidsupplevelse och på det sättet arbetar för att uppfylla Region Stockholms måltidsvision. Måltidspriset delas ut till verksamheter, enheter och medarbetare inom Region Stockholm.

  • I Region Stockholm ska alla verksamheter ska sträva efter att förbättra patienternas måltider, både när det gäller innehåll och inramning.

Vinnaren belönas med 40 000 kronor, som ska användas till utbildning eller verksamhetsförbättringar inom måltidsområdet, och ett exklusivt keramikfat.

Juryns bedömningskriterier är:

  • Pristagaren visar att man bedrivit ett strukturerat arbete runt måltider i vården som kännetecknas av service, god omvårdnad, utveckling och som berikar patienternas måltidsupplevelse.
  • Pristagaren visar att det arbete man bedrivit har lett till en positiv måltidsupplevelse för patienterna.
  • Pristagaren bedriver ett arbete som bidrar till att Stockholms läns landstings måltidsvision uppnås.

Pristagare 2016

Maj Eriksson, vinnare av Måltidspriset 2016. Hederspristagare Elisabeth Jelleryd och Malin Ramkloo Rikscentrum Barnobesitas.
Maj Eriksson, vinnare av Måltidspriset 2016. Hederspristagare Elisabeth Jelleryd och Malin Ramkloo Rikscentrum Barnobesitas.

Maj Eriksson, nutritionsansvarig undersköterska vid Karolinska Universitetssjukhusets urologiska verksamhet i Huddinge, är vinnare av 2016 års Måltidspris.

Maj Eriksson pratar med var och en av sina nyopererade patienter för att lista ut vad som kan smaka.

– Ganska ofta säger patienterna att de inte vill äta. Då har vi den här sängbordsmenyn med "icke-mat." Sådant som omelett, kräm, skorpa och te, pannkakor och gröt tänker många inte på som mat utan mer en smakbit, förklarar Maj Eriksson.

Ett annat alternativ är "partytallriken" med små smakportioner av det som är sött, salt, mjukt, krispigt, vått, torrt, kallt och varmt. Det kan vara aptitretare i form av lite aprikosdryck, några oliver, en liten bit kavring med skinka och ost, några mandelbiskvier och en kopp kaffe.

En annan sak som brukar fungera för att hitta aptiten igen är att smaka något som är väl förankrat i den egna matkulturen.

– Våra patienter från Mellanöstern som är över 50 år vill nästan undantagslöst ha lite Ayran. Det är yoghurt med vatten som smaksätts på lite olika vis. Kanske med en gnutta salt, kanske med honung och citron. Det brukar vara en bra ingång till att börja äta igen.

Måltidspriset delades ut den 26 april 2017 av hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink.

Juryns motivering för vinnaren 2016

"Maj Eriksson tilldelas Måltidspriset 2016 för att hon genom ett djupt engagemang och lyhördhet tillser patienternas individuella behov och önskemål. Maj Eriksson delar på ett föredömligt sätt med sig av sin kunskap och erfarenheter till annan personal och skapar förutsättningar för ständiga förbättringar genom ett strukturerat arbete med avvikelsehanteringar."

Hederspristagare 2016

Elisabeth Jelleryd och Malin Ramkloo Rikscentrum Barnobesitas.

Dietisterna vid Rikscentrum Barnobesitas får Måltidsprisets hedersomnämnande.
Hit kommer barn med allvarlig fetma från två år till 16 år på remiss från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Här har föräldrar sin naturliga plats, eftersom de flesta patienterna behöver föräldrarnas hjälp för att lyckas nå en hälsosam vikt.

– Mat är komplicerat, det är så intimt sammankopplat med känslor. Vi visar kärlek genom mat, visar att vi är generösa, vi slappnar av, tröstar oss och så vidare, förklarar Mahnoush Malek, Sveriges första dietist specialiserad på barnfetma.

Tillsammans med kollegorna Sayaka Ito och Elisabeth Jelleryd hjälper hon barn och deras familjer att hitta rätt när det gäller vad, hur och när de ska äta. Grundinställningen är att bejaka det som fungerar bra, konkretisera vad olika val betyder och ge förslag på strategier när det känns svårt. När det gäller små barn upp till tio år visar studier att det är mest framgångsrikt att rikta sig till föräldrarna som i sin tur kan ge rätt stöd till sina barn. De äldre barnen behöver själva ha kontakt med mottagningen.

– Att en påse chips och en läsk innehåller lika mycket energi som en balanserad frukost, lunch, middag och två mellanmål överraskar många. Bilderna gör det väldigt tydligt, säger Mahnoush Malek.

Juryns motivering för hederspriset 2016

"Teamet på Rikscentrum Barnobesitas tilldelas 2016 års hedersomnämnande för att deras arbete leder till att barnen och ungdomarna får positiva måltidsupplevelser med 'smarta val' och inte bara trista begränsningar."

Pristagare 2015

Vinnare av Måltidspriset 2015

Hälso- och sjukvårdsregionråd Anna Starbrink, Sanna Hall, Margareta Sšderman, Niclas Gerdsling och Patrik Svensson TioHundra AB.

Första pris: Niclas Gerdsling, Sanna Hall och Margareta Söderman från TioHundra i Norrtälje

Förstapristagarna Niclas Gerdsling, Sanna Hall och Margareta Söderman på TioHundra har arbetat över verksamhetsgränser med hela måltidsprocessen i projektet Från kök till bord. Tillsammans vill projektgruppen se till att alla patienter och de som bor på äldreboende varje dag får den bästa måltidsstunden.

– En styrka är att många yrkesgrupper och verksamheter är inblandande i projektet. Kockarna åker till exempel på studiebesök till sjukhuset och äldreboendena och vård- och omsorgspersonalen kommer till tillagningsköken. Vi lär oss av varandra, sa måltidsenhetens chef Niclas Gerdsling.

Juryns motivering till första priset 2015

"Niclas Gerdsling, Sanna Hall och Margareta Söderman med grupp i TioHundra AB tilldelas 2015 års måltidspris för sitt arbete med Från kök till bord. Genom att tydliggöra hela måltidsprocessen och ansvaret för de olika delarna har de bedrivit ett arbete i bred samverkan med hög kompetens för att skapa en god måltidsupplevelse."

Måltidsprisets hederspris 2015

Hedersprisvinnare Måltidspriset 2015

Tina Karlsson, Nadia Lindberg, Pernilla Teuchler och Linda Blixt. Undersköterskegruppen Akuten Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Hederspristagarna Tina Karlsson, Pernilla Teuchler, Nadja Lindberg och Linda Blixt med kollegor i undersköterskegruppen på akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge får pris för sitt arbete med att se över behovet av något att äta och dricka för den som väntat länge. De ingår i en omvårdnadsgrupp där patienternas nutritionsbehov är en viktig del. Omvårdnadsgruppen packar en vagn med soppor, smörgåsar, varma och kalla drycker och erbjuder de som väntat mer än fyra timmar något i magen.

– Responsen från patienterna är mycket positiv. De känner sig sedda, berättade initiativtagaren Tina Karlsson.

Juryns motivering till hederspriset 2015

"Undersköterskegruppen på Akuten vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, tilldelas 2015 års hederspris för att uppmärksamma deras initiativ att arbeta på ett nytt sätt för att säkerställa patienternas behov av mat och dryck i en utsatt situation."

Pristagare 2014

Juryns ordförande Eva Bergquist, vinnaren av Måltidspriset 2014 Christina Wahlstedt och hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink. Foto

Juryns ordförande Eva Bergquist, vinnaren av Måltidspriset 2014 Christina Wahlstedt och hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink. Foto: Olof Holdar

2014 års vinnare av Måltidspriset är chefsjuksköterska Christina Wahlstedt, ansvarig för ät-teamet på gastro- och nutritionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna.

- Att ge sina barn mat är en livsviktig uppgift för alla föräldrar. När det inte fungerar uppstår lätt psykologiska knutar. Målsättningen med vårt arbete är att barnen till slut ska äta av egen drivkraft och känna att det är lustfyllt, säger Christina Wahlstedt.

Juryns motivering:

"2014 års måltidspris går till Christina Wahlstedt för att hon utvecklat en egen modell så att små barn som varit mycket sjuka får lära sig att äta och uppleva normala måltider med njutning, tillfredsställelse och samvaro - att få vara som alla andra. Christinas arbete kännetecknas av ett brett samarbete mellan vårdens olika professioner från psykiatrin till somatiken, ett helhetsperspektiv som involverar både barnet och närstående och som bidrar till matglädje. Juryn vill genom priset uppmärksamma ett nyskapande arbete som Christina sprider till andra."

Pristagare 2013

 Vinnare av Måltidspriset 2013

Dietist Katarina Wikman och chefsjuksköterska Charlotte Forsberg, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, fick 2013 års Måltidspris. Förutom 40 000 kronor och ett keramikfat belönades vinnarna med diplom och blommor. Juryn motiverar sitt val med att vinnarna "med enkla medel genom ett flerårigt arbete ha fått med sig övriga medarbetare i att göra den näringsriktiga måltiden till en njutning för patienter med sjukdomar som ger särskilda svårigheter. Tre saker kännetecknar Katarinas arbete: Engagemang, se med nya ögon och sprida kunskap."

Det roligaste med det arbetat som nu lett till vinsten av Måltidspriset tycker Katarina Wikman är att hennes kunskap blir tagen i anspråk fullt ut.

Äntligen använder man mig på rätt sätt. Vi dietister kan ofta göra mycket mer.

Sedan tidigare hade hela kliniken valt bort portionsförpackade luncher. Under 2012 startade ett projekt på avdelning p 51 för att ytterligare förbättra måltiden och allt som hör därtill. Katarina Wikman fick uppdraget att utforma arbetet med förbättringarna. Avdelningen har arbete med att förbättra måltidsmiljön, matutbudet och rutiner kring beställning och servering.

Konkreta förändringar är till exempel att dagsrummet är omgjort till matsal och att patienterna uppmuntras att äta där. Hur matens presenteras, att det finns flera mellanmål och att det finns flera alternativ att välja på är andra viktiga delar.

Det är också Katarina Wikman som är ansvarig för beställningarna av mat, livsmedel och näringspreparat till avdelningen.

Kostnaderna har minskat med 14 procent

En utvärdering visar att kostnaderna för mat och näringspreparat har minskat med 14 procent, trots satsningen. Mindre svinn och bättre planering i beställningarna är delar av förklaringen till det.

Hederspris 2013

Ett hederspris delades också ut till Anders Gustafsson, köksbiträde på avdelning 80 på Danderyds sjukhus där patienter som drabbats av hjärnskador rehabiliteras.

Måltidspriset 2014, hedersprismottagaren. Foto: Olof Holdar

Juryn motiverar sitt val med att hederspristagaren "med sitt stora engagemang får måltiden till en höjdpunkt under vistelsen på sjukhuset. Denna eldsjäls kreativitet har fått patienter att utbrista: "Fantastisk mat!" Tre ord kännetecknar Anders arbete: Sinnlighet, service och matglädje."

Sinnlighet, service och matglädje.

Anders Gustavsson har alltid varit väldigt intresserad av mat och använder med glädje den kryddträdgård som finns i anslutning till avdelningen. Nu på våren plockar han gärna nässlor och gör en soppa till förrätt.

– Maten kommer i kantiner och behöver piffas upp. Det är viktigt att krydda maten, att den är aptitligt upplagd och att den serveras på ett trevligt sätt. Hos oss stannar patienterna ofta flera månader. Vi lär känna dem. Måltiderna är en viktig del av dagen, säger Anders Gustafsson