Nominera till Bemötandepriset 2018

Pris för initiativ som förbättrar bemötande och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.


Motivera ditt förslag så utförligt som möjligt avseende de 7 kriterierna. Ange både den nominerades och ditt eget namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Sista dag för nominering är den 10 oktober 2018.

Du behöver bifoga en bilaga som visar hur verksamheten har arbetat. Bilagan kan du sända till:

Registraturen Region Stockholm

Box 22550
104 22 Stockholm

eller skicka via e-post till: registrator.lsf@sll.se

Bemötandepriset 2018

Motivera till följande kriterier:

Dokumentation. Jag bifogar bilaga som visar på hur verksamheten har arbetat. Skickar bilagan till: Registraturen Stockholms läns landsting, Box 22550, 104 22 Stockholm eller via e-post till: registrator.lsf@sll.se

Jag som nominerar: