Bemötandepriset

Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till Region Stockholms olika verksamheter.

Region Stockholm arbetar sedan många år på olika sätt för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet, tillgänglighet och en god service. Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i det arbetet. Prissumman på 100 000 kronor ska användas till kompetensförsörjning som till exempel en kurs, föreläsning eller resa.

Tävlingen är öppen för regiondrivna eller privata verksamheter som finansieras av Region Stockholm såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst.

Vinnare 2019

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen.

Att inte behöva vänta på akuten kan betyda extra mycket för familjer med barn som har kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Därför skapade akutvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset ett snabbspår. Nu får de Region Stockholms Bemötandepris.