Bemötandepriset

Bemötandepriset belönar initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till Region Stockholms olika verksamheter.

Region Stockholm arbetar sedan många år på olika sätt för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet, tillgänglighet och en god service. Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i det arbetet.

Tävlingen är öppen för regiondrivna eller privata verksamheter som finansieras av Region Stockholm såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst.

Vinnare 2018: Keolis

Keolis som kör delar av SL:s busstrafik får dåvarande landstingets Bemötandepris 2018. Företaget har en tillgänglighetsansvarig som fokuserar på att alla ska kunna resa med buss, oavsett om hen åker rullstol, har nedsatt syn eller någon annan funktionsnedsättning. Engagemang för ett bra bemötande är en viktig del i arbetet.

 

Per Larsen, tidigare bussförare, bröt ryggen i en trafikolycka och fick sadla om till trafikledare. Sedan 2014 är han tillgänglighetsansvarig på Keolis. Per Larsen blev internt headhuntad till den då nyinrättade tjänsten.

– Det första jag gjorde var att ta kontakt med handikapporganisationerna för att förstå vad som är viktigt för dem när de reser. Deras representanter lärde mig jättemycket.

Hur bussarna ska vara utrustade regleras genom kravställning när Region Stockholm upphandlar trafik. Exempel på sådant som underlättar för alla att resa och som finns i bussarna idag är rullstolsramp, en nig-funktion som gör att det blir lättare att stiga på, utrop och gula stänger så att den med synnedsättning kan orientera sig. Snart kommer det också att finnas bussar med två rullstolsplatser i kollektivtrafiken, inte minst viktigt när två kompisar med rullstol vill göra något tillsammans, påpekar Per Larsen.

Per Larsen vet att det betyder mycket för den som har en funktionsnedsättning att bussföraren känner till vad som är viktigt för hen. För prispengarna vill han göra något för bussförarna och lyfta fram hur viktiga de är när det gäller bemötande.
– Jag är jätteglad för det här priset! Mest för att det hjälper mig att ännu mer sätta fokus på tillgänglighetsfrågorna.

Tidigare års pristagare av bemötandepriset

Bemötandepriset 2017

Astma- och allergiskolan som utgår från barnallergimottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset 2017. Det medicinska teamet stöttar barn och ungdomar, som har svåra allergisjukdomar, och deras föräldrar.

Allergimottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetar på flera sätt med att sprida kunskap, bland annat genom direktkontakt med barn- och ungdomsmottagningar i länet och genom informationsfilmer på Youtube. En del av verksamheten består av en astma- och allergiskola i samverkan med Astma- och allergiföreningen i Stockholm. Astma- och allergiskolan anordnas för mellanstadiebarn och deras föräldrar och genomförs under en lägervecka i fjällen.

– På lägret är läkare, sjuksköterska, dietist och sjukgymnast med och kan stötta olika behov. När vi har teammottagning på sjukhuset finns också psykolog och kurator närvarande, säger docent och överläkare Caroline Nilsson som leder teamet vid astma- och allergiskolan.

– Ofta handlar det om att ge barn kunskap om hur de tar hand om sig på ett bra sätt och att ge föräldrar verktyg för att hjälpa sina barn. Hur fungerar en adrenalinpenna och när ska den användas? Hur förbereder man sig inför motion? Vad går bra att äta och vad är nödvändigt att undvika?

Utbildning ger trygghet

Ett syfte med utbildningen är att barnen ska kunna delta vid måltider utan att känna oro, på samma villkor som friska barn. Maten planeras många månader i förväg. Alla får äta det de tål och alla äter tillsammans. Under veckan ingår också skidskola.

Att deltagarna känner sig tryggare efter en lägervecka är något Caroline Nilsson och hennes kolleger ofta får höra.

– De får kunskap. Under en vecka hinner både föräldrar och barn prata mycket med varandra och med oss och det finns tid att ställa alla frågor.

Uppmuntrar friskfaktorer

Caroline Nilsson understryker att det är viktigt att uppmuntra friskfaktorer vid svåra allergisjukdomar.

– Med det menar jag att det är betydelsefullt att hjälpa barnen att göra det de tycker är roligt och uppmuntra till aktiviteter som barnen kan göra.

Bemötandepriset 2016

Bemötandepriset 2016

Ditte Kahlström Jansson som tagit initiativet till tjänsten SL Ledsagning fick 2016 års Bemötandepris.

Tjänsten SL Ledsagning underlättar resan för personer med funktionsnedsättning som kan och vill åka kollektivt på egen hand.

– Det här känns fantastiskt roligt, säger Ditte Kahlström Jansson som tagit initiativet till tjänsten.

Den personliga ledsagningen är kostnadsfri och innebär att resenären kan beställa personlig ledsagning för att kunna starta en resa, vid byten eller vid ankomst till en station eller busshållplats. Resenären ringer SL Ledsagnings tillgänglighetsnummer som är öppet dygnet runt och anger sina önskemål om resa och mötesplats. På utsatt tid finns en ledsagare sedan på plats i gul väst. Nytt från 2016 är att även sjötrafiken i länet ingår

– Du kan till exempel bli hämtad vid en buss på Fridhemsplan, ledsagad ned till t-banan och sedan mött och ledsagad från Kungsträdgårdens t-banestation till en Waxholmsbåt vid Strömkajen, säger Ditte Kahlström Jansson, utvecklingsstrateg för tillgänglighet, som arbetat med tjänsten sedan 2011.

Bemötandepriset 2015

Arbetsgruppen för bättre omhändertagande av barn med flerfunktionshinder på Astrid Lindgrens barnsjukhus får Bemötandepriset 2015. Det är arbetet med att utveckla alternativ till att besöka akuten som belönas.

Kolbrun Gunnarsdottir, Ulrika Bäckman, Christina Strömbeck och Kristofer Nathorst-Böös. Foto: Anette Andersson

Till neuropediatriska mottagningen kommer barn och ungdomar till och med 18 år med neurologiska sjukdomar och andra funktionsnedsättningar för bedömning och behandling. Många har flera diagnoser och tillstånd och är multisjuka. När det gäller vissa diagnoser arbetar vårdpersonalen i team runt barnen. I teamet ingår läkare, specialistsjuksköterska, psykolog, sjukgymnast, logoped, kurator, arbetsterapeut och specialpedagog. Barnen med flera olika funktionsnedsättningar söker också ofta till akutmottagningen och de vårdas på många olika avdelningar där man inte alltid har erfarenhet av barnens flerfunktionsnedsättningar.

– Vi är väldigt glada över att arbetet för ett bättre omhändertagande av de svårast sjuka barnen uppmärksammas. Många barn har ett bra liv idag, men det behövs mycket stöd till föräldrar och barn och vården behöver samarbeta mer, säger överläkare Christina Strömbeck.

Tillsammans med ST-läkare Kristofer Nathorst-Böös, ST-läkare Kolbrun Gunnarsdottir och biträdande överläkare Ulrika Bäckman tog hon emot priset i Landstingssalen den 15 december. I arbetet deltar också biträdande överläkare Aida Wahlgren som inte kunde närvara vid prisutdelningen.

Psoriasisföreningen 2014 års vinnare av Bemötandepriset

Psoriasisföreningen i Stockholms län tilldelades Bemötandepriset 2014 för sitt framgångsrika arbete med att förbättra tillgänglighet och bemötande i syfte att underlätta för patienternas vardag.

Psoriasisföreningen har funnits i 40 år och har under den tiden på ett banbrytande sätt bidragit till en lättillgänglig och sammanhållen vård av hög kvalitet för personer med psoriasis och psoriasisartrit. Föreningen arbetar med ett patientperspektiv i fokus och arbetar på olika sätt för att underlätta patientens vardag. Ett sätt är att all vård bedrivs i öppenvård vilket bidrar till ett gott bemötande och en ökad tillgänglighet.

Psoriasisföreningen i Stockholms län (PSO). Johan Wikström, Gunnel Köhler, Monica Sedell, Kajsa Mahne, Annette Wålarö och Nina Nordenskjöld. Foto: Anette Andersson.

Hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden

Juryn för Bemötandepriset delade förutom själva priset också ut ett hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden för det material som utvecklats på mottagningen. Materialet är tänkt att underlätta för personen och terapeuten att förstå vad som hänt i en konfliktsituation.

Hedersomnämnande till Psykoterapimottagningen Linden

Bemötandepriset 2013

Hjälpmedel för vården i mötet med patienter med afasi belönas

Afasiföreningen i Stockholm får 2013 års Bemötandepris för att ha utvecklat hjälpmedlet ”Stödkort vid akutsamtal.” Stödkorten är främst tänkta för vårdpersonal och ska underlätta kommunikation med patienter vid exempelvis stroke då tal- och språkförmågan kan vara mycket nedsatt.

Lena Ringstedt, Afasiföreningens ordförande, berättar att idén till stödkorten egentligen föddes redan för 15 år sedan under en studieresa till Toronto i Kanada där deltagarna fördjupade sig i metoden SCA , Supported Conversation for Adults with Aphasia.

När Södersjukhuset vände sig till Afasiföreningen med en fråga om hjälp att utveckla ett hjälpmedel för att kommunicera med afatiska personer i akutskedet var det lätt att säga ja, säger Lena Ringstedt.

Vinnare av Bemötandepriset