Vem är bäst på bemötande år 2020?

Nominera din kandidat till Region Stockholms bemötandepris! Ett initiativ som förbättrar bemötandet av människor med funktionsnedsättning och ökar tillgängligheten till våra olika verksamheter.

Tävlingen är öppen för verksamheter som drivs av Region Stockholm eller privata verksamheter som finansieras av Region Stockholm såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst. Alla är välkomna att nominera.

Priset består av ett diplom, en minnesgåva och 100 000 kronor.

Sista dagen att nominera är den 11 oktober.

Här kan du nominera till bemötandepriset 2020 

Mer om bemötandepriset 

Region Stockholm arbetar sedan många år på olika sätt för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet, tillgänglighet och en god service. Det årliga bemötandepriset lyfter fram goda exempel och förebilder i det arbetet. Prissumman på 100 000 kronor ska användas till kompetensförsörjning som till exempel en kurs, föreläsning eller resa.

Tävlingen är öppen för regiondrivna eller privata verksamheter som finansieras av Region Stockholm såsom hälso- och sjukvård, trafik och färdtjänst.

Vinnare 2019

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Akutvårdssektionen.

Att inte behöva vänta på akuten kan betyda extra mycket för familjer med barn som har kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Därför skapade akutvårdssektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset ett snabbspår. Nu får de Region Stockholms Bemötandepris.