Jämställdhetspriset

Jämställdhetspriset uppmärksammar en verksamhet eller medarbetare som arbetar med patienter och som har gjort särskilda insatser för att främja en jämställd hälso- och sjukvård eller tandvård. Vem tycker du ska få Region Stockholms jämställdhetspris 2019? Nomineringen pågår till den 31 maj 2019.

Alla verksamheter och medarbetare inom den regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården kan nomineras. Det är fritt för vem som helst att nominera.

Nominera till Jämställdhetspriset 2019

Det nominerade bidraget kan vara ett arbete som ökat kunskapen om jämställdhet mellan kvinnor och män i bemötande, vård eller behandling. Det kan handla om arbetssätt, nya rutiner eller en särskild satsning på en specifik patientgrupp som har bidragit till ökad jämställdhet. Jämställdhetspriset uppmärksammar även ett intersektionellt förhållningssätt. Det vill säga insatser som uppmärksammar skillnader i förutsättningar och livsvillkor utifrån kön och andra faktorer som ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, religiös tillhörighet och socioekonomiska faktorer.

Juryns bedömningskriterier:

  • Ökad jämställdhet i bemötande, behandling eller uppföljning
  • Visar att nya idéer kan omvandlas till konkreta resultat
  • Arbete som har gjort jämställdhetsarbetet till en självklar del av verksamheten
  • Ett normmedvetet perspektiv med jämställdhet i fokus
  • Visar på ett intersektionellt förhållningssätt

Region Stockholms jämställdhetspolicy är vägledandet i bedömningen. En sakkunnig jury bedömer bidragen och vinnaren utses av hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Priset delas ut i höst av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nominera din kandidat till Jämställdhetspriset 2019

Vinnare 2018: Amelmottagningen

Amelmottaningen gruppbild

Josefina Liesaho-Åberg, specialistläkare, Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig, Petra Sjunnesson, projektledare, Emma Frövenholt-Hertting, överläkare obstetrik, Cecilia Berger, biträdande överläkare - vinnare av Jämställdhetspriset.

Jämställdhetspriset 2019 gick till Amelmottagningen på Södersjukhuset – Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. De fick priset för sin professionella vård till en utsatt grupp flickor och kvinnor och för sitt arbete med att sprida kunskap i ämnet.

- Det här är en patientgrupp som sällan tar för sig och som inte ställer krav. Vi träffar en hel del patienter som sökt vård vid upprepade tillfällen för besvär som kan vara kopplade till själva könsstympningen. Men ingen åtgärd har gjorts för själva grundproblemet. Fler inom vården behöver alltså kunskap om problematiken så att de lättare kan erbjuda rätt behandling, säger Bita Eshraghi, specialistläkare och medicinsk ansvarig på Amelmottagningen.

- Antalet besök till Amelmottagningen har ökat markant sen projektet startade och vi märker att det finns en stor kunskapstörst inom området. Det här handlar om att ge en jämställd och jämlik vård, så vi är väldigt glada över att ha fått priset, säger Petra Sjunnesson, projektledare för Amelprojektet.

Genom projektet utbildar mottagningens personal olika yrkesgrupper om kvinnlig könsstympning, vad det kan ge för besvär och ger konkreta tips på hur man kan ställa frågan på ett bra sätt. Hittills har de utbildat nästan 4500 yrkesverksamma.

Juryns motivering:

"Amelmottagningen är unik i sitt slag. Det är den första och hittills den enda specialiserade mottagningen för könsstympade kvinnor i Sverige. Mottagningen tillsammans med Amelprojektet driver ett flitigt jämställdhetsarbete. De erbjuder mycket professionell vård och bemötande till en utsatt grupp flickor och kvinnor och sprider kunskap om könsstympning och dess konsekvenser. Genom sitt engagerade och kreativa arbetssätt ger verksamheten hopp om att okunskapen om hur man förebygger, upptäcker och behandlar könsstympning ska minska.