Stockholms läns landsting söker deltagare till romsk samrådsgrupp

Stockholms läns landsting söker återigen romska representanter till landstingets romska samrådsgrupp.

Samrådsgruppen ska medverka till att ge de nationella minoriteterna möjlighet till delaktighet, att framföra behov och önskemål samt att påverka landstingets verksamhet. Att tillvarata kunnandet, kulturkompetensen och upplevelser hos de nationella minoriteterna är också viktigt för att nå framgång i landstingets arbete med de nationella minoriteterna. Detta är i linje med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Kompetenskrav

Deltagarna i samrådsgruppen ska ha erfarenhet av och/eller sakkunskap om hälsa, kultur, språk och diskriminering samt ett personligt engagemang för frågorna.

Stockholms läns landsting ser gärna att samrådsgruppens deltagare består av både äldre, yngre, kvinnor, män, personer med annan könstillhörighet och personer med bred kompetens. Samrådsgruppen kommer att bestå av maximalt 7 personer.

Samrådsgruppens uppdrag

Samrådets uppdrag innebär i huvudsak följande:

  • identifiera behov som finns i de olika romska grupperna
  • bidra med synpunkter och förslag på kommunikationsinsatser såsom produktion av tryckt eller digitalt material och evenemang där insatser riktas mot den romska gruppen
  • sprida information och kommunikation.

Samrådsgruppen kommer att ha möten 2-3 gånger per år under åren 2017 och 2018. För dessa möten utgår mötesarvode.

Endast personer som själva godkänt att blir nominerade kan föreslås. Personerna som nomineras behöver vara folkbokförda i Stockholms läns landsting. Nomineringar är offentliga handlingar.

Efter den 16 januari 2017 sammanställer Landstingsstyrelsens förvaltning förslagen på deltagare utifrån de uppställda kriterierna. Därefter fattar Landstingsstyrelsens förvaltning beslut om vilka som ska ingå i samrådsgruppen baserat på kriterierna erfarenhet och kompetens inom hälsa, skola, kultur, språk och diskriminering.

Nominering

Vänligen skicka in följande information på den person som nomineras till e-postadress nationellaminoriteter@sll.se senast den 22 december 2016

1. Namn på personen som rekommenderas

2. Motivering till varför personen är lämplig (max en halv A4).

3. Kontaktuppgifter till personen som rekommenderas.

Om du har frågor eller undrar över något är du välkommen att höra av dig till Veera Florica Rajala, samordnare för nationella minoriteter, via nationellaminoriteter@sll.se eller 070-73 77 825.

Ovanstående information i PDF-format.

Tillbaka till nyhetslistan