Ansök till Innovationsfonden 2020

Mellan 1-31 januari 2020 går det att söka medel för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar för hälso- och sjukvården. Alla som arbetar minst 50 procent inom landstingsfinansierad hälso- och sjukvård kan ansöka.

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm för att ge medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Den består av 15 miljoner kronor och ger stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder.

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2020 kan ansökningar göras under två perioder: 16 september–21 oktober 2019 och 1–31 januari 2020. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Hjälp med ansökan och inspiration

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för anslag om forskning, utveckling och utbildning. Hjälp med att utforma ansökan på bästa möjliga vis ges av Region Stockholm Innovation och innovationsenheter vid regionens vårdgivare. För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av vårdens medarbetare. Läs mer på Innovationsfonden

Tillbaka till nyhetslistan region stockholm innovation