Samverkan för utveckling av Stockholm

Satsningarna på forskning och innovation för framtidens hälso- och sjukvård och utveckling av en stark life science-sektor förutsätter samverkan med akademin, näringsliv och patientorganisationer. Förutom de strategiska avtalen Region Stockholm har med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, och dialoger mer företag och patientorganisationer så finns det ett antal etablerade arenor och mötesplatser som Region Stockholm stöttar.

Stockholm Science City

Stockholm Science City arbetar för att stärka Stockholms konkurrenskraft inom life science. De utvecklar koncept, skapar relationer och sprider kunskap. Verksamheten finansieras av Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms Universitet, Stockholms stad och Region Stockholm.

Om Stockholm Science City på ssci.se

Flemingsberg Science

Flemingsberg Science uppgift är att utveckla södra Stockholm där vård och forskning är stark runt världsledande Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, KTH, Södertörns högskola med flera akademier. Flemingsberg Science bidrar till att Stockholmsregionen kan bli en av de fem ledande regioner i världen på Life Science.

Flemingsberg Science – Flemingsberg Science – Where you share knowledge, innovation and success

Kista Science City

Kista Science City verkar för att skapa en hållbar framtid med hjälp av teknologi. De gör de tillsammans med innovativa företag, akademi, offentlig sektor och medborgare.gar

Hem - Kista Science City

Karolinska Institutet Science Park

Karolinska Institutet Science Park är en arena för forskning och utveckling av morgondagens innovativa lösningar inom life science och hälsa i Stockholmsregionen. 

Hem - KI Science Park

Södertälje Science Park

Södertälje Science Park är en mötesplats för hållbar produktion i Sverige. Uppdraget är att skapa en attraktiv mötesplats, initiera och driva projekt.

Södertälje Science Park - En mötesplats för forskning, innovation och utbildning (sscp.se)

Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health

Strategiska Innovationsprogrammet Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Programmet ska vara en katalysator för att få fler medicintekniska idéer att implementeras i vården, effektivisera hälso- och sjukvård samt stärka den medicintekniska industrin. 

Medtech4Health

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?