Vägen in för företag, medarbetare och innovatörer

Nyskapande produkter, tjänster och metoder har en central roll i Region Stockholms satsning på att ständigt utveckla hälso- och sjukvården. Många idéer om innovationer föds bland vårdens medarbetare men också bland företag och innovatörer.

Genom samarbete mellan kliniker, företag, forskare och patienter kan idéerna utvärderas, testas och utvecklas till färdiga innovationer. Via Region Stockholm Innovation ges stöd för samarbeten som gör att vårdens behov, patientens upplevelse, modern teknik och ny forskning kan samverka för att ta fram nya effektiva lösningar.

Samordningskansliet för Region Stockholm Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling och att lotsa dig rätt inom Region Stockholm. Som ett första steg fyller du i ett kontaktformulär så återkommer en kontaktperson inom tre veckor.

Tester i verkliga miljöer

En förutsättning för innovationsutvecklingen är ofta att den blivande produkten, tjänsten eller metoden kan testas, certifieras och demonstreras i en verklig miljö, en så kallade testbädd. Via Region Stockholm Innovation erbjuds hjälp att få tillgång till testbäddar till exempel inom hälso- och sjukvården.

Patienter medverkar

Utveckling av en innovation kräver också ofta forskning i samarbete med akademier såsom Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Till exempel kliniska prövningar som testar innovationen under utvecklingsprocessen. Vilket också innebär att patienter är delaktiga i att trygga att produkten, tjänsten eller metoden är säker, användbar och till nytta.

En väg in för medarbetare

För dig som är medarbetare inom Region Stockholm och vill lämna in en idé eller anmäla ett behov som du har, kan du anmäla det i detta formulär. Formuläret tas sedan emot av din lokala innovationsenhet och de hör sedan av sig till dig inom 12 dagar.

Kontakta oss

Region Stockholm Innovation finns för att svara på frågor kring innovationsutveckling och att lotsa dig rätt inom Region Stockholm. Som ett första steg fyller du i ett kontaktformulär så återkommer en kontaktperson.

En väg in för företag

Så här ser vår process ut för att stödja företag och innovatörer som vill ha hjälp och stöd gällande innovationer och idéutveckling inom Region Stockholm:

 1. Fyll i ett kontaktformulär, där ni beskriver vad ni vill ha hjälp med.
 2. Region Stockholm Innovation skickar en förfrågan till vårt nätverk med formuläret som underlag. Organisationer som tillfrågas är:
  • Danderyds sjukhus (DS Innovation)
  • Södertälje sjukhus (Södertälje Innovation)
  • Södersjukhuset (SöS Innovation)
  • SLSO (Innovationslussen)
  • Karolinska Universitetssjukhuset (Innovationsplatsen)
  • TioHundra (Norrtälje)

   Enheterna undersöker inom sin organisation om det finns ett behov av er tjänst/produkt och/eller om det finns resurser för samarbete.
 3. Kontakt tas med er inom 12 dagar.
  Har ni inte kontaktats inom 12 dagar får ni ett meddelande från samordningskansliet som bekräftar att vi inte har behov av er tjänst eller att vi inte kan hjälpa er.

Frågor om Region Stockholm Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Kontakta oss på Region Stockholm Innovation
Mail: sllinnovation@regionstockholm.se
Twitter: twitter.com/sllinnovation

Innovationsstödjande verksamheter

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter som ingår i nätverket Region Stockholm Innovation. De fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.

De innovationsstödjande verksamheterna är:

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?