Projekt som tilldelats medel från innovationsfonden

Här möter du innovatörer och en del av de projekt som tilldelats medel från Innovationsfonden. Syftet är att visa på den mångfald, kunskap och utveckling som finns i innovationsfondprojekten och att skapa en mötesyta där nya samarbeten och utveckling kan uppstå.

Under varje kategori listas projekten, kategorierna är endast till för att förenkla sorteringen av projekten. Varje projekt beskrivs enligt samma mall och har kontaktuppgifter till ansvarig projektledare. Innehållet i projektbeskrivningarna är respektive projekts ansvar.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idéer

Region Stockholms Innovationsfond fördelar medel två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Sedan starten 2015 har drygt 800 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 330 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt.

Läs mer på sll.se/innovationsfonden

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?