Kontakta Region Stockholm Innovation

Region Stockholm Innovation är samlingsnamnet för den innovationsverksamhet som bedrivs inom Stockholms län. Vänd dig med funderingar, idéer eller frågor till någon av oss.

Kontakta oss på Region Stockholm Innovation

Mail: sllinnovation@regionstockholm.se

Region Stockholm Innovation ansvarar för att övergripande koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera landstingets innovationsverksamhet och för dess kommunikation och rådgivning samt för Innovationsfonden.

Innovationschef
Fredrik Engströmer
076-144 08 14
fredrik.engstromer@sll.se

Strateg/Projektledare, Ansvarig för Innovationsfonden
Annette Alkebo
072-569 41 15
annette.alkebo@sll.se

Projektledare, Ansvarig för ärendehantering
Morgan Lindhé
070-168 46 85
morgan.lindhe@sll.se

För allmänna ärenden kontakta sllinnovation@sll.se.

Det finns innovationsstödjande verksamheter vid flera av länets vårdenheter
som ingår i nätverket Region Stockholm Innovation. De fångar upp goda idéer,
inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och
företag. De ger också idégivare stöd genom hela innovationsprocessen, från
behovs- och marknadsanalyser till prototyper och marknadsplaner.
Region Stockholm Innovation finns för att svara på frågor
kring innovationsutveckling inom Stockholm län och att lotsa dig rätt. Har du
en idé eller fråga så kontakta oss eller någon av
verksamheterna här nedan genom att klicka på dess länkar.

De innovationsstödjande verksamheterna är:


Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på dess länkar

Inom Region Stockholm Innovation finns ett chefsnätverk. Respektive persons roll eller område framgår efter dess namn.

Capio S:t Göran, Operativ chef
Minna Lönnstedt
minna.lonnstedt@capiostgoran.se

HSF, chef Specialiserad vård
Lena Hanberg
lena.hanberg@sll.se

Danderyds sjukhus, Innovationschef
Olof Hillborg
olof.hillborg@sll.se

Danderyds sjukhus, Avdelningschef Teknik och Digitalisering
Ingela Lundberg
ingela.m.lundberg@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationschef
Stefan Vlachos
stefan.vlachos@sll.se

SLSO, Ansvarig innovationssluss
Gabor Révay
gabor.revay@sll.se

S:t Eriks ögonsjukhus
Patrik Malmunger
patrik.malmunger@sll.se

Strategisk IT
Örjan Scheller
orjan.scheller@sll.se

Södersjukhuset, FoUUI chef
Anna Nordin Lundqvist
anna.nordin-lundqvist@sll.se

Södertälje sjukhus, FoUUI chef
Pamela Mazzocato
pamela.mazzocato@sll.se

TioHundra, Forsknings/Utvecklingschef
Helena Hvitfeldt Forsberg
helena.hvitfeldtforsberg@tiohundra.se

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?