Region Stockholms Innovationsfond utlyser medel för 2022    

Nu är det dags för ännu en av innovationsfondens ansökningsperioder. Mellan 13 september och 20 oktober 2021 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar.

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm och ger medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen inom områdena hälso- och sjukvård, trafik, kultur och tillväxt- och regionalplanering. Två gånger per år fördelar fonden stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder som ska vara till nytta för invånare, patienter och medarbetare.

Alla som är anställda minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka. Detta gäller även anställda med arbetsgivare som har uppdrag för och avtal med Region Stockholm. 

Två ansökningsperioder

Ansökningsmöjligheten för 2022 är uppdelad på två perioder:

Period 1: 13 september och 20 oktober 2021 kl 12 

Period 2: 1 januari och 1 februari 2022 kl 12.

Under utlysningsperioderna går det att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som tidigare fått stöd ur fonden.

Det finns även en möjlighet för projekt som kommit en bit på väg, att söka stöd för införande och implementering i en implementeringsansökan.

Utlysningstexten för 2022 läggs ut efter beslut i Innovations och utvecklingsutskottet.

Information om processen kring utlysningen: 
Kriterier och ansökningsförfarande Innovationsfonden 2021 (PDF)

Så här ansöker du

Du skickar in din ansökan på Region Stockholms webbsida för ansökningar, researchweb. 

Ansökningarna granskas i två steg

Bedömningen av vilka ansökningar som ska beviljas sker i två steg. Först sker en förhandsgranskning för att bedöma i hur hög grad ansökningarna stämmer mot uppställda krav och kriterier. Därefter sker en slutbedömning av en expertgrupp sammansatt av bred kompetens inom innovation hälso- och sjukvård, trafikteknisk utveckling, kultur och information.
Alla sökande får sedan besked per mail om ansökan beviljats eller avslagits.

Vilka ansökningar beviljas?

Möjligheten att beviljas medel bedöms bland annat utifrån följande kriterier:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patient eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Läs mer i dokumentet om kriterier och ansökningsförfarande som finns att ladda ned i högermenyn.

Innovationsfonden - en möjlighet att förverkliga idèer

Region Stockholms Innovationsfond består av 15 miljoner kronor som fördelas två gånger per år som stöd till nya och pågående projekt. Alla som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka.

Sedan starten 2015 har närmare 800 ansökningar om projektmedel mottagits varav ca 330 har beviljats. Uppföljning av projektens utveckling görs kontinuerligt. Som stöd att formulera ansökan finns här hjälpdokument, utlysningstext och en instruktionsfilm som ger tips och råd.

Få inspiration av andra

Det finns en rad inspirerande exempel på innovativa lösningar som utvecklats av medarbetare inom hälso- och sjukvården, bland annat med stöd av Innovationsfonden. Flera av dem finns beskrivna här:

I högermenyn finns också förteckningar över projekt som har beviljats medel i samband med olika ansökningsperioder.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?