Hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm

Som anställd i Region Stockholm uppmuntras du att bidra till förändring och innovation till nytta för patienter, närstående, resenärer, invånare och besökare. Ibland uppstår situationer då så kallade immateriella rättigheter behöver tas tillvara, som till exempel patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt.

Här hittar du stöd för dig och din arbetsgivare när du har en idé eller en innovation du vill förverkliga inom ramen för din anställning:

Spelplan_1280_201113.jpg

Idéstadie 

 • Kontakta din närmaste chef och berätta om din idé.
 • Tänk på att en medarbetare som har en idé för en ansökan om att registrera ett framtida patent ska vara medveten om att en sådan uppfinning inte får vara känd på något sätt. Om idén sprids och på så sätt blir känd kan den sedan inte registreras som patent. När chefer och medarbetare diskuterar förutsättningar för att utveckla idéer under arbetstid är det därför viktigt att beakta detta.
 • Värdera idén tillsammans med din chef och eventuellt med stöd av en innovationsenhet för att avgöra idéns bärkraft och möjlighet till utveckling.
 • Det finns möjlighet att få stöd från Region Stockholm Innovation eller Region Stockholms innovationsenheter. Du hittar kontaktinformation här
 • Det kan också bli aktuellt med att upprätta olika typer av dokument, såsom ett avtal med medarbetare, sekretesserinran eller samarbetsavtal om flera parter är involverade.

Olika typer av immateriella rättigheter

Patenträtt, mönsterskydd och upphovsrätt är exempel på immateriella rättigheter som kan uppkomma inom ramen för en anställning. Regelverket om uppkomst och skydd av dessa ser olika ut.  
Se vidare information i sektion 5 i Handboken.

Dokument och avtal vid innovationsutveckling

Parallellt med innovationsprocessen behöver medarbetare och chef  säkerställa att rätt avtal upprättas för immateriella rättigheter.

Här är Region Stockholms mallar för olika avtal som är rekommenderade att användas:

Fallstudier

Handboken innehåller fallstudier även avseende anställdas innovationer som leder till immateriella rättigheter inom ramen för anställningen.

Checklistor för chef och medarbetare

För att förenkla innovationsarbetet i samband med immateriella rättigheter kan en checklista användas av medarbetare/innovatör.

 • Inhämta stöd från chef och innovationsverksamhet så att du får svar på dina frågor.
 • Undersök vilken typ av immaterialrätt som din innovation kan leda till.
 • Gäller lärarundantaget i ditt fall?
 • Skriv ner överenskommelse med chef i ett avtal om vad det är för typ av immaterialrätt som kan uppkomma och hur ägande eller nyttjanderätt till denna uppstår. I det här skedet ka det också bli aktuella att upprätta andra typer av avtal som:
 • Fortsätt med innovationsutvecklingen, inkubation och test
 • Implementering, och förvaltning av din innovation

För kontakt och frågor av juridisk karaktär, kontakta Region Stockholm Innovation

För att förenkla innovationsarbetet i samband med immateriella rättigheter kan en checklista användas av chef.

För kontakt och frågor av juridisk karaktär, kontakta Region Stockholm Innovation

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?