Nominerade projekt till årets innovation och årets bästa implementering

Regions Stockholms Innovationsfonds programpunkt under Innovationsveckan presenterar de nominerade projekten för Årets Innovation och Årets bästa implementering 2021

De nominerade projekten för ÅRETS INNOVATION är:

#1 Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat KBT-baserat krishanterings-program via internet för personer som utvecklat psykisk ohälsa till följd av Coronapandemin eller andra kriser.

Målet med projektet är att utveckla, implementera och utvärdera ett psykologiskt internetbaserat krisbehandlingsprogram för personer som på olika sätt drabbats negativt av Covid-19-pandemin och utvecklat psykisk ohälsa som följd. Pandemin med dess följder har inneburit en ökad risk för en rad psykosociala stressorer såsom sorg, svår egen sjukdom, förlorad daglig sysselsättning, osv. 

Stockholms läns sjukvårdsområde, psykiatri sydväst  
Läs mer om projektet

#2 Mobil Mobilitetshubb - Försök med kombinerad mobilitet och tjänster för minskat bilresande

Målet med projektet är att skapa en lösning som möjliggör att vi snabbt kan genomföra försök inom kombinerad mobilitet på olika platser i regionen och därmed snabbt erhålla kunskap om resval går att påverka med olika tjänster och mobilitetslösningar.

Trafikförvaltningen 
Läs mer om projektet

#3 KAMER2A - En AI-baserad tjänst för bedömning av återfallsrisk efter operation av meningiom

Projektet från patologverksamheten riktar sig till neurokirurgiska verksamheter som opererar patienter med meningiom. Träning och validering av en första AI-modell med maskininlärning pågår.

Karolinska Universitetssjukhuset 
Läs mer om projektet

De nominerade för Årets bästa implementeringsprojekt är

#1 PRIMA 360, VR-behandling för social ångest och emotionell färdighetsträning hos ungdomar och barn.

En metod för arbetet på alla PRIMA barnmottagningar. Via samverkansmöten utbyts erfarenheter av VR-behandlingen, och kartläggs vilka insatser de olika mottagningarna behöver för att kunna implementera metoden på respektive mottagningar.

Prima vårdcentraler 
Läs mer om projektet 

#2 Införande av 3dimensionella Datortomografibilder kliniskt.

Projektet är ett införande i klinik av tredimensionella modeller av luftvägar för att göra individanpassade trakealkanyler men metoden har breda tillämpningar inom ortopedi, kirurgi och medicin. Det finns även en modul för analys av Covid-19 förändringar i lungor.

Danderyds sjukhus 
Läs mer om projektet 

#3 Bemötandeverktyg- ett normkreativt verktyg för en jämlik vårdupplevelse. Normkritiskt verktyg för att förbättra mötet mellan patient och vårdpersonal - utveckling av ett icke-kliniskt träningskoncept.

Södersjukhuset 
Läs mer om projektet

Om Innovationsveckan

Innovationsveckan är ett nationellt initiativ av bland andra Vinnova och Sveriges kommuner och regioner. Region Stockholms Innovationsfond presenterar två seminarium som sänds via Teams.

På tisdag 5 oktober kl 9.00 - 10.00 presenteras sex nominerade projekt som blivit tilldelade medel från Region Stockholms Innovationsfond 2021 i två kategorier; Årets Innovation och Årets bästa implementering.

Vi välkomnar dig att vara med och utse årets Innovation och årets implementation. Du kan rösta genom att gå in på www.menti.com och ange koden 9123 098. Röstningen är öppen till 12.00 den 6.e oktober 2021.

Bidragen finns beskrivna på Region Stockholms webbplats

På torsdag 6 oktober kl 15-16 presenteras vinnarna av Daniel Forslund, ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet i Region Stockholm. Daniel Forslund ger också i en intressant spaning sin syn på innovationsverksamhetens utveckling framöver.

LÄNK till inloggning 5 oktober kl 9-10 

LÄNK till inloggning 6 oktober kl 15-16

Länk till röstning: www.menti.com ange kod 9123 098

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation