Innovationsfonden utlyser medel för 2022

Nu är det dags för ännu en av Innovationsfondens ansökningsperioder. Mellan 13 september och 20 oktober 2021 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar.

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm för att ge medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen. Fonden fördelar två gånger per år stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder.  Nytta för patient, invånare resenär och besökare är vägledande i innovationsutveckling och har stor vikt i bedömningsprocessen i Innovationsfonden. Samtliga medarbetare som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka.
etta gäller även anställda med arbetsgivare som har uppdrag för och avtal med Region Stockholm. 

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2022 kan ansökningar göras 13 september–20 oktober 2021 och 1 januari- 1 februari 2022. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden. 

Hjälp med ansökan

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för ansökningar.

Mer information om innovationsfonden och hur du gör för att ansöka till fonden hittar du på www.sll.se/innovationsfonden.

Inspiration

För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av Region Stockholms medarbetare. 
Läs mer i Magasin Goda Innovationer

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation