Trafik och Region 2022 - Anvisningar för projektansökan

Så här ansöker du om medel för projekt inom Trafik och Region 2022.

Ansökan ska registreras i Region Stockholms nya ansökningssystem:

https://www.researchweb.org/is/stockholm(öppnas i nytt fönster)

1. Om har ett konto hos Researchweb, registrera din ansökan i researchwebb.

2. Om du inte redan har ett befintligt konto hos Researchweb ska du börja med att skapa ett personkort/konto: Klicka "Logga in" längst upp på sidan. Välj sedan "Skapa ny användare" och följ vidare instruktioner.

3. Skapa ny ansökan i vänstermeny eller klicka på knappen ”Ansök här” och logga in, välj sedan anslagsform Trafik och Region 2022 samt välj ny -eller fortsättningsansökan.

4. Fyll i formulärets olika delar använd med fördel FAQ frågor under ”hjälp och service” i vänstermenyn på startsidan, och följ anvisningarna steg för steg.

Följande information kommer upp när du har loggat in och ansöker Trafik och Region:

Trafik och Region 2022 - regler för ansökan

Är din ansökan ofullständig kommer den inte att behandlas. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas.

Det är enbart anställda vid KTH eller Region Stockholm som kan ansöka om projektmedel. Följande krav ställs på den/de som söker projektmedel för att ansökan ska behandlas av beredningsgruppen:

  • Projektledaren ska vara disputerad och inneha en anställning vid KTH. Medsökande kan bara vara från KTH eller Region Stockholm.
  • Projektledaren måste spendera minst 10 % av sin arbetstid i projektet.
  • En kontaktperson vid Region Stockholm ska kopplas till varje enskilt projekt och namnges i ansökan. Kontaktpersonen ska bistå med kontakter och vara en länk till Region Stockholms berörda verksamhet.
  • I de fall det finns medsökande ska de vara anställda vid KTH och/eller vid Region Stockholm. Medsökande är den eller de personer som

Det är viktigt att villkoren för det sökta anslaget uppfylls och att du följer instruktionerna eftersom det i annat fall kan vägas in i bedömningen.

Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor för perioden 2022 - 2023. Forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 januari 2022. Dispositionstiden för beviljat bidrag är kalenderåret för varje år som medel beviljats. Medel kan inte föras över till nästa kalenderår.

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Ansökan till Etikprövningsmyndigheten måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2022 startar den 15 april 2021 och sista ansökningsdag är den 10 juni 2021 klockan 16.00.

Du bör vara medveten om att din ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om du anser att sekretess föreligger ska en anmälan skickas via mail till Sofia Baez Catalan, sofia.p.baez-catalan@sll.seN/A som bevakar att sekretessprövning sker när någon begär att få ta del av handlingarna.

Hela utlysningsanvisningarna (PDF)

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation