Hälsa, medicin och teknik 2022 - anvisningar för projektansökan

Ansök om medel för projekt inom hälsa, medicin och teknik 2022.

Så här ansöker du om medel för projekt inom hälsa, medicin och teknik 2022.

Ansökan ska registreras i Region Stockholms nya ansökningssystem:

https://www.researchweb.org/is/stockholm

1. Om har ett konto hos Researchweb, registrera din ansökan i researchwebb.

2. Om du inte redan har ett befintligt konto hos Researchweb ska du börja med att skapa ett personkort/konto: Klicka "Logga in" längst upp på sidan. Välj sedan "Skapa ny användare" och följ vidare instruktioner.

3. Skapa ny ansökan i vänstermeny eller klicka på knappen ”Ansök här” och logga in, välj sedan anslagsform HMT Projektmedel 2022 samt välj ny -eller fortsättningsansökan.

4. Fyll i formulärets olika delar använd med fördel FAQ frågor under ”hjälp och service” i vänstermenyn på startsidan, och följ anvisningarna steg för steg.

Följande information kommer upp när du har loggat in och ansöker om medel för projekt inom hälsa, nedicin och teknik (HMT):

Information om hälsa, medicin och teknik - HMT 2022

Hälsa, Medicin och Teknik - HMT 2022 - regler för ansökan

Är din ansökan ofullständig kommer den inte att behandlas. Inga kompletteringar efter ansökningstidens slut kommer att godkännas.

Du kan endast registrera en ansökan och varje person vid KTH eller Region Stockholm får delta i endast en ansökan.

Du som redan är ordförande eller vice ordförande i ett pågående projekt kan inte söka medel för ytterligare ett projekt inom HMT.

Skriv din ansökan på antingen svenska eller engelska. Var konsekvent. Den populärvetenskapliga beskrivningen i registreringsformuläret ska dock alltid skrivas på svenska.

Om du överskrider antal tillåtna tecken eller det saknas information i de olika fälten, kommer du att få en varning när du "korrekturläser och slutför" din ansökan, därmed kan ansökan inte skickas in. Du kan ändra/komplettera ansökan till sista ansökningsdagen.

Det är viktigt att villkoren för det sökta anslaget uppfylls och att du följer instruktionerna eftersom det i annat fall kan vägas in i bedömningen.

Utlysningen av projektmedel uppgår till 15 miljoner kronor för perioden 2022 - 2024. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år. Max belopp att söka 1 miljon kronor per år, lägsta belopp att söka är 500 000 kronor per år. Notera att såväl duration som årsbudget kan bli mindre.

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid berednings- och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering.

Ansökan till Etikprövningsmyndigheten måste vara godkänd för att beviljade medel ska betalas ut.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för HMT 2022 startar den 15 april 2021 och sista ansökningsdag är den 10 juni 2021 klockan 16.00.

Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från 1 januari 2022. För år två och tre gäller att projektet rekommenderas anslag. Beslut om fördelning av medel fattas av KTH och Region Stockholm under hösten 2021.

Du bör vara medveten om att din ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Om du anser att sekretess föreligger ska en anmälan skickas via mail till Sofia Baez Catalan, sofia.p.baez-catalan@sll.se N/A som bevakar att sekretessprövning sker när någon begär att få ta del av handlingarna.

Hela utlysningsanvisningarna (PDF)

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation