Utlysning ALF Medicin 2022

Utlysningen av projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt, ALF Medicin 2022 är öppen.

Sista ansökningsdag är 16 februari 2021 kl. 16.00. 

Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning inom Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är placerad i Stockholms län.

Läs mer på Region Stockholms utlysningswebb.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation