Ansök om medel för innovationsutveckling

Nu är det dags att ansöka från Innovationsfondens utlysning. Mellan 1 januari och 2 februari 2021 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar.

Region Stockholms Innovationsfond finns för att ge medarbetare möjlighet att medverka i förändring och utveckling till nytta för patienter, närstående, resenärer, invånare och besökare. Fonden fördelar två gånger per år stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder, till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm samt anställda med arbetsgivare som har uppdrag för och avtal med Region Stockholm kan ansöka.

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2021 är den första utlysningsperioden under hösten avslutad och nu är det möjligt att ansöka i period 2 mellan 1 januari och 2 februari 2021. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Det finns även en möjlighet för projekt som tidigare fått stöd från innovationsfonden som kommit en bit på väg att söka stöd för införande och implementering, läs mer om det i utlysningstexten Kriterier och ansökningsförfarande Innovationsfonden 2021.

Hjälp med ansökan och inspiration

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida för ansökningar, researchweb.

Hjälp med att utforma ansökan kan fås via kontakt med Region Stockholms Innovationsenheter samt kontakter på de olika förvaltningarna och Region Stockholm Innovation.

För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av Region Stockholms medarbetare. Läs mer i Magasin Goda Innovationer.

Mer information finns på www.sll.se/innovationsfonden.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation