Välkommen till Innovationsfondens digitala dagar 2020

Innovationsfondens dagar 2020 blir i år två spännande digitala eftermiddagar.

Innovationsfondens dag är ett tillfälle att ta del av de innovationer som sker inom Region Stockholm och lyssna på medarbetare, politiker och företag som arbetar med innovationsutveckling. I år ställer vi om på grund av den rådande situationen och gör dagarna helt digitala. Dagarna kommer innehålla spännande panelsamtal, presentationer av intressanta innovationsprojekt och så koras Årets innovation och Bästa Implementering.

NÄR

14 och 15 oktober kl 13-15-live sändningar med filmer, paneldebatt med chattfunktion, tävling och presentationer av projekt.

HUR

Anmälan sker på innovationsfonden.lsf@sll.se (länk till eventet skickas till anmälda ca en vecka innan).

FÖR VEM

Vi välkomnar alla medarbetare och förtroendevalda i Region Stockholm samt forskare, innovatörer, deltagare från företag och lärosäten att medverka, lyssna,  lära och utbyta erfarenheter.

Är du en av dem som tidigare fått tilldelade medel via Innovationsfonden och vill presentera ditt projekt. Hör av dig till annette.alkebo@sll.se

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation