Ansök om medel för innovationsutveckling

Nu är det dags för ännu en av Innovationsfondens ansökningsperioder. Mellan 23 september och 26 oktober 2020 går det att ansöka om stöd för utveckling av goda idéer om nyskapande lösningar.

Innovationsfonden har inrättats av Region Stockholm för att ge medarbetare möjlighet att medverka i utvecklingen. Fonden fördelar två gånger per år stöd till goda idéer om nyskapande produkter, tjänster och metoder, till nytta för invånare, patienter och medarbetare. Alla som arbetar minst 50 procent inom Region Stockholm kan ansöka.

Två ansökningsperioder

För projekt som ska genomföras under 2021 kan ansökningar göras 23 september–26 oktober 2020 och 1–31 januari 2021. Det går att ansöka om stöd för såväl nya projekt som för fortsättning av projekt som redan fått stöd ur fonden.

Hjälp med ansökan och inspiration

Ansökan görs på Region Stockholms webbsida om forskning, utveckling och utbildning. Hjälp med att utforma ansökan kan fås via kontakter med Region Stockholms Innovationsenheter samt kontakter på de olika förvaltningarna och Region Stockholm Innovation.

För inspiration finns också en rad exempel på idéer som utvecklats till innovativa lösningar av Region Stockholms medarbetare.

Information och länk till ansökningssidan finns på

www.sll.se/innovationsfonden

Länk till ansökningssidan researchweb

 

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation