Ta hjälp av masterstudenter i utmaningar med Covid19!

Till höstens tvärvetenskapliga masterkurs söker Openlab utmaningar inom Region Stockholm som är relaterat till Covid19.

Utmaningarna skall utgå från verksamheternas konkreta behov och områden där ni är intresserade av att tänka nytt och kanske hitta nya lösningar. Det kan vara utmaningar kopplat till skola, omsorg, sjukvård, trafik eller arbetsmarknaden i Stockholms län. Utgångspunkten ska vara att behoven har aktualiserats i och med Covid 19. I kursen ägnar ett team kvalificerade studenter från olika discipliner 20 veckor åt er utmaning.

Studenterna arbetar med metoden design thinking och utvecklar prototyper och idéer utifrån behoven hos brukare/slutanvändare och andra viktiga målgrupper för att ta fram de bästa lösningarna. Alla verksamheter som finansieras av Regions Stockholm kan delta, från enhetsnivå till förvaltning/bolagsnivå.

Deadline för att lämna in utmaningar till höstens kurs är den 25 maj. Besked om din utmaning blivit antagen ges den 15 juni.

Blankett för att inkomma med din utmaning kan laddas ner här.

Vid ytterligare frågor eller funderingar kontakta: ivar.bjorkman@openlab.se,  telefon 08-790 87 32.

Openlab är en innovationsarena i Stockholm där Stockholms stad, Region Stockholm, KTH, Södertörns högskola, Karolinska Institutet och Stockholms universitet samarbetar för att bidra till att hitta lösningar på konkreta samhällsutmaningar i stadens och regionens verksamheter. Alla förvaltningar och bolag i Stockholms stad och i Region Stockholm kan vända sig till Openlab för att få hjälp med utmaningar inom sina verksamheter. Varje utmaning ges ett projektteam med kvalificerade mastersstudenter som ägnat en termin åt att ta sig an den aktuella problemställningen i samråd med dig som presenterat utmaningen. Exempel på tidigare utmaningar är exempelvis från Södersjukhuset som handlade hur förutsättningarna kan förbättras för patienter att bli involverade i sin egen vård eller från Familjebostäder som ville veta mer om hur de skall planera för framtidens boende för den yngre generationen. Mer om utmaningar och förslagen till lösningar finns på till Openlabs hemsida.  

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation