Genom STHLM Life Scale-up ges företag snabbare utveckling, med finansiering, support och tillgång till nätverk av experter

Små och medelstora företag (SME) registrerade i Stockholms Län har möjlighet att medverka i ett tillväxtprojekt initierat från Region Stockholm och KI Innovations kallat STHM Life Scale Up Programmet riktar dig mot hälsorelaterade life science-bolag med inriktning på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter.

Region Stockholm och Karolinska Institutet Innovations AB (KI Innovations) har under våren bjudit in små– och mikroföretag från Stockholms Län att ansöka om medel som tillgängliggörs från Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. Den totala budgeten per ansökan kan vara 2–7,6 MSEK där STHLM Life Scale—Up (Scale-Up) programmet kan stå för max 50%, dvs 50% medfinansiering krävs.  

Programmet riktar sig till företag som har slutfört sin första in vitro / in vivo-verifiering eller tekniska validering och nu behöver ta nästa steg för att öka värdet i sitt projekt.

Utlysningen för programmet stängde 2020-04-02 och programmet pågår mellan 2020-08-31 till 2022-08-31.   

Läs mer för aktuell information.

eu-flaggan.jpg

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation