Ny möjlighet för life science-projekt: Snabbare utveckling genom finansiering, support och tillgång till nätverk av experter

Fram till 2 april kan små och medelstora företag (SME) som är registrerade i Stockholms län ansöka om medel från Region Stockholm – KI Innovations Scale-Up program.

Programmet riktar sig mot hälsorelaterade life science–bolag med fokus på läkemedel, medtech, digital hälsa, vård- och hälsotjänster/produkter som saknar tillräcklig egen finansiering, men som med denna finansiering kan genomdriva projektet.

För att antas till Scale-Up programmet bör bolaget erbjuda en ny lösning på ett väl definierat behov som baseras på evidensbaserad data/”proof of concept”.

Läs mer om Scale-Up programmet och ansök här.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation