Film om Innovationsfonden

Se filmen och lär dig mer om vad som gäller om du vill ansöka om medel.

Tillbaka till nyhetslistan forskning och innovation