Så används dina skattepengar

Som invånare i Stockholms län betalar du en skatt till regionen. Intäkterna från skatten använder Region Stockholm för att tillhandahålla den hälso- och sjukvård och tandvård invånarna behöver. Region Stockholm ansvarar även för att alla ska ha tillgång till en väl utbyggd kollektivtrafik. Skatten bidrar också till kulturupplevelser och en hållbar utveckling av hela Stockholms län så att vi kan leva och bo här även i framtiden.

Du som arbetar och har beskattningsbar inkomst i Stockholms län betalar 12,08 kronor per intjänad hundralapp varje månad till Region Stockholm.

Så här används dina skattepengar:

 

Hälso- och sjukvård
Majoriteten av pengarna, cirka 80 procent, används för att du ska få den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Verksamheten omfattar både vård och hälsofrämjande arbete.
Läs mer om hälso- och sjukvården

Kollektivtrafik
Cirka 14 procent av skatten går till kollektivtrafiken för att du tillsammans med alla andra som bor i eller besöker Stockholms län ska kunna åka med buss, tåg eller båt dit du vill, när du vill. Om du behöver finns även färdtjänst inräknat. En vanlig dag i Stockholm så reser fler än 800 000 personer i kollektivtrafiken. Men kollektivtrafiken kostar mer än så och drivs därför även med biljettintäkter.
Läs mer om kollektivtrafiken

Kultur
Skattepengarna används även för att stärka regionens kulturliv. Bland annat får kultur- och föreningslivet ekonomiskt stöd, och då särskilt så att barn och unga får tillgång till kulturupplevelser.
Läs mer om kulturarbetet

Regional utveckling
Stockholm behöver fungera bra för invånarna även i framtiden. Den skatt du betalar till regionen används därför för Region Stockholms planering och förberedelse för nuvarande och blivande stockholmares behov av bostäder, infrastruktur, kollektivtrafik.
Läs mer om den regionala utvecklingen

Övrigt
Resterande del används bland annat för att styra, leda och samordna Region Stockholm så att alla verksamheter ska fungera på bästa sätt för dig som invånare.