Budget 2022

Den 16-17 november debatteras och beslutas budget 2022 för Region Stockholm i fullmäktige. Innan dess kommer regionstyrelsen att besluta om ett budgetförslag den 19 oktober.

Följ sammanträdet

Sammanträdet i regionfullmäktige den 16-17 november inleds med en allmänpolitisk debatt och därefter följer debatt och beslut kring bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, tillväxt- och regionplanering och hållbarhet.

På nedanstående länk kommer handlingar till sammanträdet att finnas. Där kommer du även att kunna följa mötet direkt eller i efterhand och ta del av hela budgeten.

Regionfullmäktiges sammanträde den 16 och 17 november 2021 - Region Stockholm (sll.se)

Nyhetstexter från sammanträdet

På denna sida kommer även nyhetstexter att publiceras samt läsa nyheter om de beslut som fattas.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?