Fullmäktige har beslutat om budget 2020 den 19-20 november

Den 19–20 november debatterades och beslutades budget 2020 för Region Stockholm i fullmäktige.