Fastighetsförsäljningar

Under de närmaste åren kommer flera av Region Stockholms verksamheter att flyttas till nya lokaler. Den största förändringen sker i samband med att vård flyttar in i Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna, men även andra förändringar innebär att lokaler kommer bli tomma.

Visionsbild från Solna stads program för norra delen av Hagastaden. Illustration: Team Rundquist.


Som en konsekvens av omflyttningarna planerar Region Stockholm de närmaste åren att sälja flera fastigheter.

Norra delen av Hagastaden

När Karolinska Universitetssjukhuset flyttat in i sina nya lokaler i Solna så kommer omkring 40 byggnader på det nuvarande Karolinska-området att tömmas. Det är Region Stockholm som äger fastigheterna.

Enligt det planprogram som tagits fram av Solna stad och Region Stockholm ska det gamla sjukhusområdet omvandlas till omkring 3000 bostäder och 150 000 kvadratmeter kontor, verksamheter och service. Många av de gamla byggnaderna är kulturminnesklassade och kommer att stå kvar i den nya stadsdelen. Den tillkommande bebyggelsen ska också smälta in i den nuvarande miljön.

Alla byggnader på området kommer inte att säljas. Bland annat kommer byggnaden där Astrid Lindgrens barnsjukhus låg före flytten till den nya sjukhusbyggnaden att behållas för öppenvård, där ligger nu Närakut Haga. Även den tidigare Thorax-byggnaden kommer vara kvar, här kommer Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva slutenvård.

Region Stockholm ansvarar, tillsammans med Solna stad och de nya fastighetsägarna, för att planlägga området och ta fram detaljplaner, vilket är ett omfattande arbete som bland annat handlar om nya gator, parker, värme, vatten och el. Sjukhuset byggdes under åren 1932-40 och ritades av arkitekten Carl Westman.

Landstingsfullmäktige, nuvarande Regionfullmäktige, beslutade om inriktningen för försäljningen av norra delen av Hagastaden i maj 2017. 

Sabbatsbergs sjukhusområde

En del av fastigheten ska säljas med förutsättning att köparen ska uppföra en ny mindre sjukhusbyggnad. Därefter ska resten av området säljas för att ge plats åt nya bostäder.

Sjukhuset ritades av arkitekt Ernst Jacobsson och öppnades redan år 1879. Under slutet av 1960-talet revs flera byggnader och ersattes sedan av nya, bland annat huvudbyggnaden. Det finns dock en gammal byggnad kvar på tomten som har kulturhistoriskt värde och kommer inte att rivas.

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus kommer att flytta till nybyggda lokaler, alldeles intill Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Där samlas all ögonsjukvård i länet. I samband med det kommer de nuvarande lokalerna på Fleminggatan att säljas för att sedan bli bostäder.

Huvudbyggnaden är från 1968. Det finns dock en äldre kulturminnesklassad byggnad från 1850-talet som inte kommer att rivas.

Berga Naturbruksgymnasium

Västerhaninge-Berga 7:8 i Haninge kommun.

Berga Naturbruksgymnasium ligger i Haninge kommun söder om Stockholm och ända sedan 1921 har ungdomar här utbildat sig inom lantbruk och djurhållning. Nu är det dags för en ny ägare att driva verksamheten vidare.

Objektet ligger sedan december 2020 ute för försäljning. Läs mer i prospekt på Locums webbplats.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?