Region Stockholm behåller starkt kreditbetyg

Region Stockholm behåller sitt höga kreditbetyg AA+ på lång sikt och A-1+ på kort sikt. Det meddelar det oberoende kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's den 2 april.

- Standard & Poor’s bedömer fortsatt att Region Stockholm kommer att klara de finansiella utmaningar som uppstår i spåren av covid-19-pandemin. Bedömningen görs även att Region Stockholm har ett gott ekonomiskt ledarskap, strikt budgetdisciplin, en lång historia av budgetar i balans samt fortsatta stabila framtidsutsikter. Allt detta sammantaget ligger till grund för det höga kreditbetyget, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm.

- Tack vare ett starkt kassaflöde, som bland annat beror på flera års positiva resultat får vi nu även ett högre betyg i en av underkategorierna, den som bedömer Region Stockholms skuldkvot. Och med ett generellt högt betyg har regionen goda möjligheter att också finansiera regionens kommande investeringar till goda villkor, säger Katarina Holmgren, ekonomidirektör och styrelseordförande för AB SLL Internfinans inom Region Stockholm.

Trots att pandemin har resulterat i tillfälligt ökad arbetslöshet, är regionens strukturella ekonomiska fundament starka enligt Standard and Poor's.

Standard and Poor's konstaterar att regioner och kommuner kompenseras av staten för extraordinära utgifter relaterade till covid-19, vilket mildrar budgettrycket på Region Stockholm. Däremot är det mer oklart hur staten kommer att kompensera för den demografiska utvecklingen på lång sikt.

Standard and Poor's bedömer att Region Stockholm har en god förvaltning av skulder och likviditetshantering och riskminimerande finansiella policyer.

Om kreditbetyget från Standard & Poor’s

Standard & Poor's gör en kreditvärdering två gånger per år och lämnar rapport en gång om året, under april månad, som beskriver kreditbetyget. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har under flera år bekräftat Region Stockholms höga kreditvärdighet. Sedan 2007 har Region Stockholm näst högsta kreditbetyg AA+ på lång sikt. Det kortsiktiga kreditbetyget är det högsta A-1+.

Läs mer om kreditbetyget

Ladda ner rapporten
Till Standard & Poor’s där du kan läsa mer om vad kreditbetyget innebär

Tillbaka till nyhetslistan