Budget 2021 beslutad av regionfullmäktige

Den 17 november debatterades och beslutades budget 2021 för Region Stockholm i fullmäktige. Nedan kan du se mötet i efterhand och ta del av hela budgeten, samt läsa nyheter om de beslut som fattades.

Tillbaka till nyhetslistan