Budget 2021: Kultur med fokus på barn och unga

Kultur för barn och unga ska prioriteras särskilt 2021. Samverkan med länets kommuner och andra aktörer är en stor del i arbetet för ett starkt kulturliv i Stockholms län och kommer därför att prioriteras.

Från 2021 ska Region Stockholm och Stockholms Stad samarbeta för att stödja filmproduktion, något som ska bidra till att öka länets attraktivitet för kreativa näringar.

Som huvudfinansiär för Stockholms konserthusstiftelse ska Region Stockholm fortsätta stödja en musikalisk verksamhet i världsklass. Att fortsätta söka efter nya kanaler för kulturverksamheten blir också ett viktigt uppdrag, inte minst med tanke på de begränsningar som pandemin leder till.

Prioriterade samverkansområden är även till exempel regionbiblioteket som tillsammans med folkbiblioteken har ett läs- och skrivfrämjande uppdrag för barn och unga.

Tillbaka till nyhetslistan