Budget 2021: Budgeten i siffror

Region Stockholms budget för 2021 har nu beslutats av regionfullmäktige. Här är budgeten i siffror.

Budgeten i siffror:

 • Budgeten uppgår till cirka 113 miljarder kronor för 2021.
 • Budgeten uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet är 1 miljon kronor.
 • Skatten är oförändrad på 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
 • Nämnderna tillförs cirka 82 miljarder kronor i anslag i budgeten för 2021. Det är cirka 2 miljarder (2,7 procent) kronor mer än i budgeten för 2020 och är möjligt tack vare god ekonomisk hushållning.
 • Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 20 kronor till 950 kronor för ett 30-dagarskort i enlighet med beslut i budget 2020. Rabatterat pris blir 640 kronor.
 • Kostnaden för 30-dagarsperiodkorten i Waxholmsbolagets trafik höjs till 950 kr för vuxna och till 640 kr för pensionär, ungdom och student.
 • Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till cirka 14 miljarder kronor varav cirka 3,6 miljarder kronor i vården och dess lokaler samt cirka 10,4 miljarder kronor i kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.
 • Investeringsplanen omfattar 112 miljarder kronor de närmaste tio åren för hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken inklusive utbyggd tunnelbana.

 

Anslag till nämnderna:

 • Anslaget till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken är 2,15 miljarder kronor mer 2021 i jämförelse med 2020. Alla andra nämnder och bolag har oförändrad budget.
 • Hälso- och sjukvårdsnämndens anslag i budgeten är 65 miljarder kronor i för 2021, vilket är 1,8 miljarder (2,9 procent) mer än i budgeten för 2020
 • Anslag till Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i budgeten är 488 miljoner, oförändrat jämfört med budgeten för 2020.
 • Patientnämndens anslag för 2021 är 32 miljoner kronor, oförändrat jämfört med budgeten för 2020.
 • Anslag till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 1,7 miljarder (1,666), 600 miljoner kronor mer än i budget 2020.
 • Trafiknämnden tillförs 10 miljarder kronor i budgeten för 2021 vilket är 333 miljoner (3,4 procent) kronor mer än i budgeten för 2020.
 • Anslag till Färdtjänstnämnden är 1,2 miljarder kronor för 2021, oförändrat jämfört med budgeten för 2020.
 • Anslag till regionstyrelsen: 2,6 miljarder kronor för 2021, oförändrat jämfört med 2020.  
 • Anslag till tillväxt- och regionplanenämnden:  187,1 miljoner för 2021, oförändrat jämfört med 2020.  
 • Anslaget till kulturnämnden:  537,4 miljoner kronor för 2021, oförändrat jämfört med 2020.  
 • Anslag till fastighets‐ och servicenämnden: 7 miljoner kronor, en sänkning med 85 procent jämfört med 2020. 
 • Anslag till revisorskollegiet:  36 miljoner kronor, + 1 miljon jämfört med budgeten för 2020.

 

Tillbaka till nyhetslistan