Koalitionens budgetförslag för 2021 beslutat av regionstyrelsen

Den 7 oktober presenterade den styrande koalitionen i Region Stockholm sitt förslag till budget för 2021. Under oktober offentliggör alla partierna i Region Stockholm sina budgetförslag.

Den politiska majoriteten i Region Stockholm, bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade den 7 oktober sitt förslag till budget för 2021.

Förslaget beslutades i regionstyrelsen den 20 oktober.  Alla partier i Region Stockholm tar fram egna budgetförslag som tas upp för debatt och beslut i regionfullmäktige den 17-18 november.

Läs koalitionens budgetförslag för 2021

Läs nyhetstext: Finansregionrådets budgetförslag beslutat av regionstyrelsen

Alla partiers budgetförslag kommer att publiceras här vartefter de offentliggörs.

Här kan du läsa mer om budgetprocessen.

Tillbaka till nyhetslistan