Budgetprocessen

Budgeten är Region Stockholms viktigaste styrdokument. Budgeten innehåller bland annat mål, anslag och resultatkrav som anger inriktningen för verksamheterna och vilka ekonomiska resurser de har att röra sig med. Budgetprocessen startar redan i februari men det är först vid budgetbeslutet i regionfullmäktige i november som det står klart vad regionfullmäktige kommer att prioritera under det kommande året. Budget 2021 för Region Stockholm beslutades av regionfullmäktige den 17 november 2020.

Läs mer om budgetprocessen nedan:

1. Budgeten – ett långsiktigt dokument

Förutsättningarna för arbetet med nästa budget ges i samband med regionfullmäktiges budgetbeslut året innan. Då fastställer regionfullmäktige de ekonomiska ramarna för det aktuella budgetåret men även för nästkommande två år, de så kallade planeringsåren. De ekonomiska ramarna för planeringsåren blir utgångspunkten för arbetet med den kommande budgeten. På så sätt säkerställs långsiktighet i Region Stockholms budgetarbete.

2. Analys och budgetunderlag från nämnder och bolagsstyrelser

Inom Region Stockholm görs övergripande analyser av aktuella förutsättningar inför nästa budget, till exempel hur mycket pengar som beräknas komma in genom bland annat skatten, hur mycket länets befolkning väntas växa och andra faktorer som påverkar Region Stockholms ekonomi.

Nämnder och bolagsstyrelser lämnar varsitt budgetunderlag till regionstyrelsen, där de redovisar sina ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för kommande år. På så sätt säkerställs att regionstyrelsen har relevant information när styrelsen utarbetar sitt förslag till budget.

3. Budgetförslag

Utifrån analys, det budgetunderlag som nämnder och bolagsstyrelser har lämnat tagit fram, uppdaterade ekonomiska prognoser och övrig relevant information utarbetar regionstyrelsen ett förslag till budget. Regionstyrelsen behandlar och beslutar sedan om budgetförslaget som föreslås för regionfullmäktige.

4. Budgetbeslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsens budgetförslag debatteras, behandlas och beslutas av regionfullmäktige.

5. Avstämning av budget

Utifrån regionfullmäktiges beslut utarbetar och beslutar nämnder och styrelser verksamhetsplaner för budgetåret.

Regionstyrelsen behandlar dessa och kan därefter fatta beslut om vissa tekniska justeringar i ärendet Avstämning av budget.

Mer om budget 2021

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?