Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms län

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Den snabba befolkningstillväxten är positiv för regionen, samtidigt som den för med sig stora utmaningar som kräver god planering och ett bra samarbete mellan många olika aktörer.

Region Stockholm ansvarar för regionens utveckling som helhet, att stärka det regionala tillväxtarbetet och samordna flera av de viktiga frågor som rör länet, bland annat den regionala utvecklingsstrategin och länsplanen för transportinfrastruktur.

Tillsammans med andra regionala aktörer driver Region Stockholm strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för stockholmsregionen och är en tydlig röst gentemot staten kring krav, förväntningar och syn på hinder för tillväxt och utveckling.

Stockholmsregionens utmaningar och långsiktiga mål beskrivs i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Planen ligger till grund för den fysiska planeringen och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet i regionen de kommande åtta åren. Visionen är Europas mest attraktiva storstadsregion.

Läs mer mer om regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?