Yrkesområden

Det här är de olika kompetensområdena som du kan jobba inom på trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Teknik och infrastruktur

Stockholm växer som aldrig förr och utbyggnaden av kollektivtrafiken med den. För oss innebär det att vi projektleder stora infrastruktursatsningar som kollektivtrafiken kring Slussen, uppgraderingen av Röda linjen samt rustar upp både tunnelbane- och pendeltågsstationer. Vi följer den tekniska utvecklingen och kravställer nya fordon och infrastruktur för framtiden. Här arbetar kravställande specialister och tekniska strateger med att ta fram tekniska riktlinjer och strategier. Dessa ska fungera som ett stöd när framtidens kollektivtrafik och pågående infrastrukturprojekt utformas. Till exempel när vi bygger ut spårtrafik och anläggningar eller underhåller befintliga.

Inom kompetensområdet teknik/infrastruktur finns följande områden:

 • Fordon
 • Fastighet
 • Bana
 • El
 • Signalsystem
 • Tele

Exempel på yrkesgrupper:

 • Strateg
 • Projektledare (nivå 1-3)
 • Programledare
 • Affärsförvaltare
 • Teknikförvaltare
 • Kravställande specialist
 • Verksamhetsförvaltare

Maria bygger om tunnelbanetågen

Magnus skapar förutsättningar för fler fordon i trafik

Maria jobbar för en av Sveriges största fastighetsägare

Erika är projektledaren som strömförsörjer tunnelbanan

John får kollektivtrafikens tåg att rulla

It

Informationsteknik är en förutsättning för en fungerande kollektivtrafik. Trafikförvaltningens it-system ger resenärer nödvändig trafikinformation, möjliggör biljettköp och leder trafiken rätt. Stabila och effektiva it-lösningar är avgörande för att kollektivtrafiken ska fungera varje dag året runt i Stockholm.

Vår it-verksamhet har ett stort tekniskt djup med komplexa lösningar och mycket it-infrastruktur i trafikmiljön, såväl ombord på tåg och bussar, som på stationer och längs banorna. Den största delen av trafikförvaltningens it-avdelning arbetar med att förvalta system och tjänster som biljettsystem, trafikinformation, nätverk, tillgångshantering samt ett hundratal andra system med en stor variation av storlek och teknisk bas. Vi får Stockholms resenärer att ta sig fram och tillbaka till sina resmål varje dag.

Inom kompetensområdet it finns följande områden:

 • Förvaltning
 • Arkitektur
 • Test o krav
 • Agil produktutveckling

Exempel på yrkesgrupper:

 • Förvaltningsledare
 • Enterprisearkitekt
 • Lösningsarkitekt
 • Testledare
 • Kravanalytiker
 • Agil produktägare
 • Scrum master
 • UX Designer

Samuel är it-arkitekten som digitaliserar kollektivtrafiken

Samhällsplanering, miljö och hållbar utveckling

Här arbetar vi med att planera framtidens kollektivtrafik i länet. Bland annat leder vi arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet (TFP), gör utredningar, tar fram politiska underlag och ordnar samråd med kommuner.

Exempel på yrkesgrupper:

 • Samhällsplanerare
 • Strategisk planerare
 • Trafikanalytiker
 • Omvärldsanalytiker
 • Miljöstrateger
 • Lantmätare

Fredrik hittar ny mark för kollektivtrafiken

Kristina är civilingenjören som planerar framtidens kollektivtrafik

Upphandling, juridik och affär

Trafikförvaltningen är en renodlad beställarorganisation som planerar, beställer och följer upp den kollektivtrafik som våra entreprenörer levererar. Det ställer höga krav på dialog och affärsmässighet hos våra upphandlare, jurister och affärsförvaltare, som deltar i arbetet med att upphandla och förvalta kollektivtrafiken. Trafikförvaltningens uppgift är att säkerställa att våra leverantörer och entreprenörer lever upp till våra krav.

Exempel på yrkesgrupper:

 • Upphandlare
 • Upphandlingsledare
 • Inköpare
 • Kategoriledare
 • Jurist
 • Affärsutvecklare

Nicklas utvecklar framtidens hållbara kollektivtrafik

Iveta jobbar med inköp och upphandling av kollektivtrafiken i ett växande Stockholm

Kundtjänst, trygghet och färdtjänst

För oss är alltid våra resenärer i fokus, oavsett om du reser med den allmänna kollektivtrafiken eller med Färdtjänsten. Därför vill vi bland annat leverera världens bästa SL-kundtjänst och skapa tryggare miljöer ute i kollektivtrafiken.

Exempel på yrkesgrupper:

 • Förvaltningsledare kundtjänst
 • Förvaltningsledare trygghet
 • Trygghetsoperatör
 • Handläggare Färdtjänst
 • Utredare Färdtjänst

Jonas utvecklar världens bästa kundtjänst

Jenny bidrar till en kollektivtrafik för alla

Hr, ekonomi, registratur och kommunikation

I vår verksamhet finns förstås fler funktioner som stöttar helheten och får det att gå runt. Här hittar vi ekonomi, kommunikation, hr och registratur samt kontorsservice. Funktionerna samverkar med alla delar av verksamheten i arbetsspecifika frågor för att underlätta och stötta vid behov.