Kultur och värderingar

Vi kanske inte skriker högst, men det vi gör märks. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag jobbar vi tillsammans och tar till vara varandras kunskap.

Trafikförvaltningen är en del av Region Stockholm, en av Sveriges största arbetsgivare. Region Stockholms nya värdegrund togs fram 2018. Vi delar vision, värderingar och ledarkriterier med de övriga verksamheterna inom regionen för att stärka vår samverkan och bli en mer sammanhållen region.

Men vi har också gjort ett arbete med att förverkliga och tydliggöra hur värdegrunden ser ut hos oss på trafikförvaltningen. Arbetet pågick under 2018 i ett samarbete mellan både medarbetare och chefer. Syftet var tydligt: vi ville få fram en gemensam tolkning att leva efter där alla tar ett gemensamt ansvar för att hålla värderingarna levande. Genom möten, workshoppar och seminarier kunde vi till slut skörda frukten av det arbetet och landa i en företagskultur som alla kan och vill bidra till. En kultur som ska ta oss framåt. 

Vårt uppdrag - den gemensamma resan

Du är välkommen

Ett enkelt hej kan leda till så mycket. Genom att bjuda in och dela med oss skapar vi en offentlig verksamhet med ett öppet klimat. Vi jobbar för hela regionens invånare. Alla räknas.

Du är här för att du kan!

Hos oss vågar vi välja en riktning, men vi har också modet att tänka om. Vi tar tillvara varandras kunskap och vill hela tiden lära mer. Här finns möjligheter att växa och utvecklas.

Vi håller vad vi lovar

Tillsammans levererar vi en kollektivtrafik och utvecklar den för framtiden. Vi är tydliga med både förväntningar och utmaningar. Om något inte fungerar förklarar vi varför och tar ansvar.

Tillsammans får vi varandra att lyckas

Hos oss är alla en del av helheten, det ger energi. Vi inkluderar alla som behövs för att vi ska kunna nå de gemensamma målen.