Shadan utreder metoder för sättningsproblem på järnvägen

Shadan Demirci har de senaste två åren läst till järnvägsingenjör på Nackademin. Under våren har hon skrivit sitt examensarbete på trafikförvaltningen. I arbetet har hon försökt hitta en snabbare och effektivare metod för sättningsproblem på järnvägen.

– Förstärkning av jorden är en viktig faktor att beakta vid bankonstruktion. Om man saknar en stabil grund kommer tågtrafiken, tillsammans med miljö- och klimatfaktorer att påverka bankroppen på sikt. Det kan leda till att det uppstår skred, ras eller andra sättningsproblem som potentiellt kan utgöra trafikfara, förklarar Shadan.

I arbetet har Shadan klarlagt skillnaden mellan jordförstärkningsmetoderna geoplymer och kalkcementpelare för anläggning av järnväg. Sedan utvärderades grundläggningsmetoderna utifrån ett tekniskt, ekonomiskt och miljö- och klimatmässigt perspektiv. Hon understryker att det fungerat utmärkt att göra exjobbet via digitala möten.

– Det har funkat perfekt även fast vi inte träffats fysiskt. Jag och min handledare Rickard Nilsson har haft möten via Skype varje vecka och han har gett mig både feedback och support för att komma framåt i arbetet, berättar Shadan.

Handledare Rickard Nilsson är kravställande specialist på trafikavdelningen. Han har under arbetet hjälpt Shadan att hitta olika underlag till projekt som utförts med kalkcementerare på trafikförvaltningens lokalbanor.

– Rickard har varit både stöttande och motiverande under arbetet. Jag har känt mig väldigt trygg i att ha någon att vända sig till när det emellanåt uppstod problem längs vägen, säger Shadan.

Shadan understryker att hon fått en bra överblick av TF som verksamhet.

Nu vet jag bättre hur verksamheten fungerar och att det finns stora möjligheter att utveckla sig inom olika områden, både när det gäller kompetens och personlig utveckling, säger hon.

Tack vare tiden på TF har intresset för att jobba med banunderbyggnad och banöverbyggnad ökat.

– Nu vill jag jobba med något liknande inom en väldigt snar framtid, säger Shadan.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?