Med intresse för komplexa system

Johannes de Jong och Yousef Aho skriver tillsammans ett examensarbete med syfte att ta fram en valideringsmetod som kan användas för trafikförvaltningens trafikmodell och kollektivtrafiksystemet i stort.

Johannes och Yousef läser båda två sitt femte och sista år på Kungliga tekniska högskolan. De är på god väg att bli färdigbakade civilingenjörer inom industriell ekonomi med inriktning tillämpad matematik och skriver nu sitt exjobb hos oss. Uppgiften består av att ta fram en vetenskaplig valideringsmetod för att jämföra om resandeflödet i trafikförvaltningens modell stämmer överens med verkligheten.

– Vi kommer båda från samma bakgrund där modellering och förståelse för komplexa system är intressant. Vi fick upp ögonen för trafikförvaltningen när två av verksamhetens medarbetare deltog på ett par av de kurser vi läst under året. I en av kurserna fick vi göra en simulering av tunnelbanesystemet och insåg hur svårt det är att förstå helheten, säger Johannes.

Deras ambition är att bidra med mer kunskap som ska skapa förståelse för just komplexiteten. Att jobba med validering handlar om att försöka mäta och ta reda på hur väl en modell eller ett system representerar ett scenario eller given situation, till exempel kollektivtrafiksmodellen.

– Vi var tidigt inne på att göra ett exjobb inom transportområdet och specifikt transportmodellering. Kollektivtrafik kändes naturligt intressant. När vi kom i kontakt med trafikförvaltningen upptäckte vi vilka möjligheter som fanns här och hur vår insats faktiskt kan bidra till Stockholms kollektivtrafiksystem, säger Yousef.

Johannes och Yousef har kommit långt i sitt arbete och har nu tagit fram en litteraturstudie på hur det ser ut i övriga världens kollektivtrafiksystem. Den insamlade datan utifrån studien är av stort värde. 

Hittills verkar resultatet från valideringen visa att modellen trafikförvaltningen använder stämmer ganska väl överens med verkligheten.

– Jag trodde dock att det skulle stämma ännu bättre överens än vad det faktiskt gör, menar Johannes. Men oavsett känner vi oss nöjda med vårt arbete så här långt eftersom vi kan applicera det direkt på spårtrafiken.
Så hur kommer det sig att man redan från början fattar tycke för just komplexa system? För Yousef har intresset för matematik och teknik alltid funnits med. En civilingenjörsutbildning på KTH var en självklar väg som med tiden kompletterats med ett särskilt fokus på matematisk modellering och numerisk analys. Johannes hade å andra sidan helt andra planer, åtminstone som liten:

– Min största dröm var att äga en minigolfbana. Men när jag blev äldre utvecklades det till ett intresse för sälj och i dag jobbar jag som managementkonsult. Sen jag började på KTH har helhetsförståelsen för stora komplexa system vuxit sig allt starkare, säger han.

I skuggan av coronapandemin har KTH stängt ner campus och bedriver all undervisning på distans. Likaså trafikförvaltningen - åtminstone till stor del. Johannes och Yousef menar att det funkar bra att hantera kontakten med handledare Erik Almlöf via digitala verktyg. Och ganska snart väntar en något omtöcknad arbetsmarknad. Men särskilt oroliga är de inte:

– Vi vet ungefär vad vi vill göra efter examen och ser fram emot det. Man kan väl säga att vi börjar se ljuset i tunneln trots allt!

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?