Hans exjobb ska förbättra bedömningen av SL-trafikens konkurrenskraft

Robert Klar läser masterprogramet i transport och geoinformatik på KTH. Hos oss gör han under våren en så kallad pythonbaserad, geografiskt viktad regressionsmodell som förutsäger den lokala effekten av kollektivtrafikutbud och socioekonomi på hur kollektivtrafiken används i Stockholm.

Syftet med modellen är att förbättra trafikförvaltningens bedömning på SL-trafikens konkurrenskraft.

Det har varit en rolig och lärorik erfarenhet och jag är glad att jag, trots pandemin, fått möjlighet att arbeta fysiskt på plats då den personliga kontakten med mina handledare underlättat mitt arbete. Samverkan med kollegorna har varit motiverande och även hjälpt mig förbättra min svenska, säger Robert.

Roberts handledare Isak Rubensson är samhällsekonom och har varit ett mycket bra stöd under exjobbets gång. De träffades första gången på riktigt, därefter har de haft regelbundna möten och incheckningar digitalt.

– Att skriva mitt exjobb på trafikförvaltningen har varit en fantastisk upplevelse. Jag upplever att verksamheten är en inbjudande arbetsplats med härliga medarbetare och jag har fått en bra inblick i arbetsprocesserna på en offentlig myndighet, berättar Robert.

Fortsättningsvis vill Robert arbeta för att bidra till en hållbar framtid.

– Jag hoppas på att fortsätta arbeta för att bidra till en hållbar framtid genom att jobba med kollektivtrafik, i synnerhet trafikplanering och trafikprognoser i samband med GIS, avslutar Robert.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?