De vill stärka tryggheten med rätt information på rätt plats

Jens och Carl läser till civilingenjörer på Luleå universitet och har under sitt femte och sista år riktat in sig på industriell marknadsföring. Under våren skriver de sitt exjobb på temat trygghet i SL-trafiken - inget självklart ämne för de två Luleåstudenterna.

Efter några år i Luleå kände både Jens och Carl att de ville tillbaka söderut när det var dags att skriva examensarbetet. Sagt och gjort. De flyttade båda två till Stockholm, Jens födelseort. Trots rådande situation kring corona försöker de träffas fysiskt så ofta de kan för att jobba tillsammans. Kontakten med sin handledare Bodil Johansson sköter de via Skype.

– I vårt exjobb ser vi över tryggheten i SL:s tunnelbana eftersom den uppfattas som mer otrygg än andra färdmedel. Vi kikar på den något ostrukturerade datan över händelser som trafikförvaltningen har och försöker hitta tänkbara samband, berättar Jens.

Men helt lätt är det förstås inte. Särskilt inte när det kommer till mänskliga beteenden och psykologiska perspektiv. Jens och Carl försöker att svara på hur otrygghetskänslan påverkar olika resenärers val av resa och vilka beteenden som genereras av samma känsla.

– I processen ingår flera olika steg. Vi tittar till exempel på hur resenärer påverkas av information i media och nyheter och hur man snackar om trygghet med sina kompisar. Ju bättre vi förstår sambandet, desto lättare förstår vi vad som behöver göras och i vilka informationskanaler det ska göras, menar Carl.

Att öka känslan av trygghet med fler trygghetskameror, väktare och ljussättning är en sak, men vad som triggar beteenden en annan.

Än är det inte helt klart om de ska göra en enkätstudie eller sätta ihop fokusgrupper för att diskutera ämnet otrygghet och kunna besvara frågan. Det händer att de kommer in på ett spår, men glider över i ett annat.

– Även om exjobbet inte har en direkt koppling till vår inriktning tyckte vi båda att det verkade intressant. Helt övertygade blev vi dock inte förrän under intervjun med Bodil. Hon öppnade verkligen våra ögon för trafikförvaltningen, hur omfattande upphandlingar som görs här och hur viktigt deras uppdrag är för hela regionen, säger Jens.

Både Jens och Carl delar ett allmänt teknikintresse. Men att det skulle bli industriell ekonomi var aldrig självklart från början. Jens har funderat både fram och tillbaka och Carl ville läsa en bred utbildning för att hålla flera dörrar öppna. Utöver teknikintresset delar de också en ambition för framtiden: de vill vara företagets ansikte utåt, träffa nya människor och jobba med marknadsföring och sälj. De tror bägge två att exjobbet kommer vara till stor nytta i det framtida arbetslivet.

– Vi ville verkligen bidra till något nyttigt och användbart i vårt examensarbete, det skulle inte bara vara roligt. Att skriva exjobbet på trafikförvaltningen gör att vi har lyckats med det. Trygghetsarbetet är viktigt och har ett högre syfte, säger de.

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?