De utvecklar en mät- och verifieringsstandard för bussar

George Karanta och Talib Almosawi läser till högskoleingenjörer på elektroteknikprogrammet på Kungliga tekniska högskolan. I sitt examensarbete hos oss försöker de att utforma och implementera ett mätsystem för bussar baserat på kommunikationsprotokollet ZigBee.

ZigBee är ett trådlöst kommunikationsprotokoll som används för att skapa WPAN-nätverk (Wireless Personal Area Network). Mätsystemet kommer att användas av TF för att kalkylera parametrar som till exempel temperatur, koldioxid och lufthastighet vilka påverkar den termiska komforten för resenärer på bussar och samtidigt bidrar till reducerad energiförbrukning.

– Det har varit en lärorik upplevelse att introduceras till ett verkligt arbetsuppdrag. Vi har träffat nya människor, skapat nya kontakter och lärt oss mer om hur samverkan mellan flera aktörer fungerar för att nå ett mål, berättar George och Talib.

På grund av coronapandemin har de förstås inte kunnat vara på plats fysiskt. Men det har inte utgjort något hinder, menar de.

– All kommunikation har varit digital, men det har inte påverkat kontakten med vår handledare, Erik Dunkars. Han har varit stödjande, hjälpsam och professionell, säger George och Talib.

Bilden av TF är klar och tydlig.

George och Talib beskriver hur TF som verksamhet söker lösningar för att bidra till en hållbar utveckling och effektivisering av SL:s kollektivtrafik.

Lärdomarna har varit många, men snart väntar nya äventyr. George och Talib vill ut i arbetslivet:

– Efter examen vill vi hitta arbeten inom ramarna för vår utbildning, så det är snart dags att börja söka jobb!

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?